Facebook

 


VÝROČNÍ SCHŮZE ZO ČSV

V sobotu 9.2.2013 se v penzionu Zahrádka uskutečnila výroční čl. schůze ZO ČSV (Základní organizace Českého svazu včelařů) ČÍŽKOV.


Hlavní náplní schůze byla kromě zhodnocení činnosti ZO v roce 2012, plán činnosti na rok 2013, předání diplomů k jubileu za práci v organizaci, ale zejména problematika léčení včelstev na Varroázu.

Léčení v ZO se provádí fumigační metodou ve dvou etapách, poté následuje sběr směsných vzorků od všech včelstev a jejich odeslání do Výzkumného včelařského ústavu. Na základě výsledků jednotlivých sběrných vzorků je určen stav napadení včelstev Varroázou a stanoven další postup léčení v organizaci.

Na přiložených fotografiích je znázorněn průběh výroční schůze, sběr směsných vzorků a pohled na napadenou včelu Varroázou.. V případě neléčení takto napadené včelstvo nemá naději na přežití. Na dalších fotografiích je znázorněna pohonná jednotka se soupravou aerosolového vyvíječe. Snahou každého včelaře je udržet včelstva v dostatečné síle, což je podmínkou pro dobrou snůšku ale i v opylení zemědělských kultur dané lokality. Zdravá a silná včelstva zajistí opylení kulturních plodin a dobré výnosy medu.
 

Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV v penzionu Zahrádka dne 9.2.2013.

Pro obec-cizkov.cz
Ing. František Krejčí