Facebook

 


HISTORIE ZO ČSV ČÍŽKOV

Informace z historie včelařského spolku Čížkov.


Informace o činnosti včelařské organizace ZO Čížkov, dříve Včelařského spolku pro Čížkov a okolí, jsem čerpal z pokladní knihy spolku datované od roku 1930. V té době včelařský spolek spravoval včelařskou činnost šesti přilehlých obcí: Čížkova, Zahrádky, Přešína, Železného Újezda, Radošic a Dožic. Dle zápisů v pokladní knize byla členská základna velice různorodá. Od kněze, učitele, úředníka, sedláka, chalupníka až po kovorolníka. Rovněž počet členů a počty včelstev v různém časovém období ze značně měnily. Počet členů i počet včelstev měl většinou a má i nyní klesající tendenci.

Rok 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013
Počet včelařů 42 54 77 48 49 38 36 30 23 24
Počet včelstev 260 270 430 305 265 240 230 224 204 197

 

Pokladní kniha ČSV ZO ČÍŽKOV
Pokladní kniha ČSV ZO ČÍŽKOV
Pokladní kniha ČSV ZO ČÍŽKOV
Pokladní kniha ČSV ZO ČÍŽKOV
Pokladní kniha ČSV ZO ČÍŽKOV
Pokladní kniha ČSV ZO ČÍŽKOV

Průměrná snůška medovicového a květového medu byla v minulosti cca 10 až 15kg medu na včelstvo, (dle snůškových podmínek v dané včelařské sezoně a lokalitě). Květový med byl velice různorodý, neboť snůška byla z pestrých zemědělských luk, polí a hájů dané lokality. Výkupní cena medu byla v 30. až 40. letech cca 4,30 Kč/kg, nákupní cena cukru pro zakrmení včelstev byla 4,50 Kč/kg .Cukr byl pro spolek objednávám hromadně od velkoobchodu v Nepomuku.

V majetku spolku bylo 5 medometů, které se při medobraní zapůjčovaly členům spolku. Spolek vlastnil 2 lisy na výrobu mezistěn. Včelařilo se v úlech „ Zadovák“ , „Budečák“ - rámková míra 39x24 cm. Nástavkové úly v té době ještě nebyly známy.

Pokud jde o nemoci včelstev - včelstva nebylo nutné celoplošně léčit. Úhyn včelstev byl individuální a to na „Nosemu“, nebo vlivem nedostatečných zimních zásob. Zimní cukerné zásoby se včelstvu daly v průběhu srpna a takto zůstalo včelstvo v klidu až do jarního proletu. Ze strany včelařů se dodržovala zásada: „Po dodání zimních zásob schovej klíč od včelníku a až při jarní prohlídce jej použij.“  Zimní vyrušení včelstev bylo vyjimečné a to vlivem velké šněhové nadílky, kdy pro nedostatek potravy byly staré zetlelé úly napadány datlem nebo rejskem, když včelař opomněl snížit česno úlu.

Dle dochovaných záznamů v pokladní knize se od roku 1930 až k současnosti vystřídalo ve vedení Včelařského spolku, posléze Základní organizace ZO Čížkov mnoho obětavých včelařů. Pro názornost jsou zde uvedeni pouze včelaři kteří zastávali funkci předsedy, jednatele a pokladníka včelařského spolku.

Vedení včelařského spolku 1930 - 2013:

 • Hodač Václav
 • Chodora František
 • Hach Josef
 • Rach Josef
 • Draský Václav
 • Komanec Jan
 • Malý Antonín
 • Benedikt František
 • Skala Josef
 • Zeman Jan
 • Strejc Josef
 • MvDr. Šelmát Václav
 • Ing. Rous Karel
 • Ing. Krejčí František
 • Šípkovský Václav
 • Herejk Václav

Autor: Ing. František Krejčí