Facebook

 


KLUB HASIČSKÁ ZBROJNICE

Informace a fotografie z historie a současnosti budovy hasičské zbrojnice


Na konci července 2010 byla po dvou letech úspěšně dokončena renovace hasičské zbrojnice, bývalé prodejny a úřadovny MNV. Naše obec se tak může zase po nějaké době pyšnit vlastním víceúčelovým společenským prostorem, díky němuž Zahrádka znovu ožívá. Pojďme se společně poohlédnout jakými proměnami si tato stavba během svého 74 letého života prošla.

Budova hasičské zbrojnice byla postavena v roce 1936, jako dlouho plánovaná náhrada za staré dřevěné skladiště, které zde, na obecních drahách, stávalo od dob založení sboru v roce 1906. Jednalo se jednoduchou dřevěnou stavbu o rozměrech 7,6 x 4,3 m, v níž byla uskladněna stříkačka a potřebné hasičské náčiní. Pro úplnost dodávám, že byla postavena Josefem Janochem č. 46, Janem Bartošem č. 34 a Josefem Sládem č. 51.

Z kroniky víme, že s pracemi na nové hasičské zbrojnici se započalo již v březnu 1934. Stavba byla prováděna formou dobrovolných prací mnoha občanů, zejména však z řad dobrovolných hasičů. Trvala celé dva roky a o jejím průběhu vypovídají ponejvíce záznamy ze schůzí SDH či účetní deník sboru. Ti, co přiložili ruce k dílu největší měrou, byli při slavnostním otevření oceněni. Jeden z diplomů určený Václavu Šelmátovi (čp.38) se zachoval a dnes tvoří součást interiéru hasičské zbrojnice (napravo u vchodu do sálu).


Od dob svého vzniku prodělala hasičská zbrojnice celou řadu úprav a adaptací:

1. První proměnou prošla budova v roce 1954, když zde byla zřízena místní prodejna. V Druhé polovině objektu sídlil MNV.

2. V roce 1971 už byla prodejna příliš malá, a tak v rámci akce ZET, byla ke stavající budově přistavěna prodejna nová a větší. Stará prodejna začala sloužit jako sklad.

3. Ke třetí změně došlo v roce 1991, kdy k nové prodejně bylo přstavěno sociální zařízení.

4. V roce 2008 prošla zbrojnice rozsáhlou rekonstrukcí, kdy vybouráním příčky vznikl velký společenský prostor. Z prodejny byl vytvořen výčep.

5. V roce 2010 byla zavedena voda a vybudováno sociální zázemí.


V roce 2009 byla budova hasičské zbrojnice prohlášena místní kulturní památkou.


Z KRONIKY
Informace o historii budovy hasičské zbrojnice tak, jak nám je zachovali zahradečtí kronikáři

20.02.2011
FOTOGALERIE
Fotografie z historie a současnosti budovy hasičské zbrojnice


21.01.2011
AKCE V HASIČSKÉ ZBROJNICI
Průřez tím, co se v hasičské zbrojnici odehrálo od její rekonstrukce v roce 2008


20.01.2011
REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE 2010
V letních měsících roku 2010 byla dokončena rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice


01.07.2008
REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE 2008
V červnu a červenci roku 2008 byla zrekonstruována hasičská zbrojnice


2010

2006

1982

 

Prodejna v 70. létech 20.st.

1936