Facebook

 


HISTORIE

Historie Chynína

11.10.2012
NA PYTLÁCKÉ STEZCE
Přinášíme Vám zajímavý článek Bronislava Kormundy o historii pytláctví v jižních Brdech.


Nejstarší historické zprávy o obci Chynín pochází z roku 1347 a 1379, byl založen pravděpodobně pány z Rožmitálu. Jméno obce se odvozuje od osobního jména Chýna.

Původní Chynín byl malou vískou. Za velkého moru roku 1513 tu zůstali jen 3 lidé. V roce 1565 bylo v Chyníně celkem 5 nestejně velkých usedlostí. Na začátku 18. století byl v obci panský dvůr, 6 chalupníků a 6 chaloupků. Začátkem 19. století tu bylo již 23 domů s asi 163 obyvateli.

Kronika obce je vedena od roku 1923. V ní se uvádí, že Chynín je samostatnou obcí od roku 1897, do té doby náležel k Novým Mitrovicím jako osada. Důvodem k osamostatnění byla hlavně snaha zřídit v obci obecnou školu.

ŠKOLA

Žádost obce na zřízení školy byla kladně vyřízena a vyučování začalo provizorně 17. září 1897 ve staré fořtovně. Nová škola byla slavnostně otevřena 26. srpna 1900 a vyučování v ní začalo 17. září 1900. Cena stavby byla 7 350 zlatých.
Škola byla zbourána v roce 1991 a dnes stojí na jejím místě rodinný dům .

KAPLIČKA

V Chyníně se vždy zvonilo klekání zvonkem upevněným na trámu mezi dvěma sloupy. V roce 1917 za 1. světové války byl zvonek zabaven (stejně jako drát na hromosvodu na škole) na dělové náboje. V roce 1919 rozhodlo obecní zastupitelstvo postavit novou kapličku a uvolnilo na ni z obecního rozpočtu Kč 5 000,-- a na zvon Kč 325,--. V roce 1920 byla kaple postavena a 28. září 1920 zasvěcena sv. Václavu.

POMNÍK PADLÝM

Roku 1923 byl postaven padlým chynínským občanům v 1. světové válce žulový pomník. Zaplacen byl ze sbírky od občanů, z výtěžku několika divadelních představení a zpříspěvku obce.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Byl v Chyníně založen roku 1903 a měl 14 aktivních členů . Vlastnil čtyřkolovou stříkačku na hákové žebříky, 6 plátěných košíků na vodu a 14 obleků s výzbrojí pro mužstvo zakoupila obec za 2 943 Kč.1911 - Škola v Chyníně1911 - Fořtovna v Chyníně1922 - Obchod a hostinec Fr. Vokurky1922 - Kaplička v Chyníně1922 - Pomník padlým v první sv. válce1922 - Pohlednice - Pozdrav z Chynína