Facebook

 


CHYNÍNSKÉ BUKY

Na území obce Čížkov se v brdských lesích u Chynína nacházejí dvě přírodní rezervace.


Chynínské buky

Na pomezí bývalých rožmitálských a spálenopoříčských lesů narazíme na lokalitu původního souvislého bukového lesa složeného opravdu ze statných jedinců. Jsme v Chynínských bucích, v řízené rezervaci rozkládající se na 14 hektarech. Území je chráněno již od roku 1933 a dočteme se o něm jako o starém bukovém pralese s bohatším podrostem lýkovce jedovatého, mařinky vonné, vraního oka, konvalinky vonné, kyčelnice devítilisté a cibulkonosné a samorostlíku klasnatého. Mezi množstvím mohutných buků (jedinci s 331 a 345 cm v obvodu [2009]) se stářím odhadovaným na 250 let údajně hnízdí čas od času i čáp černý.  

Chýninské buky jsou nejstarší bučinou celého brdského pohoří a od roku 1903 sem má zakázaný vstup jakékoli dřevorubecké náčiní. Označení Brdský prales zde vůbec není nadnesené. Díky své odlehlé poloze na hranici někdejšího Prácheňského a Plzeňského kraje, a skutečnosti, že sem nevedla žádná cesta, která by umožňovala těžbu dřeva byly tyto bukové lesy zachovány. Po té co lidé cestu vybudovali si i naštěstí uvědomili nutnost ochrany takovýchto skvostů a tak se jimi můžeme kochat nyní i my. Stromy jsou tu kapitální a tajemné zelené příšeří dodává lesu vážnost a tajuplnost, jen občas pronikne sluneční paprsek hustými korunami a vytvoří nádherný světelný efekt.


Fajmanovy skály a Klenky

O necelý kilometr západněji na příkřeji ukloněných svazích se rozkládá na cca 30 hektarech největší jihobrdská přírodní památka - Fajmanovy skály a Klenky. Byla vyhlášena v roce 1955. Na buližníkových skalách a zazeměných kamenných mořích, tedy na přirozeně živinami velmi chudých místech, nalezneme smíšený les s hojností borovic, dále smrků, jedlí, bříz, dubů a buků s množstvím lišejníků. V těchto místech roste horská bylina sedmikvítek evropský a lze tu zahlédnout výra velkého.

Přírodní rezervace byla zřízena k ochraně přirozených ekosystémů, zejména reliktních borů a buližníkových skalách a sutích a jedlových bučin se smrkem. Nachází se v katastrálním území Chynín v nadmořské výšce 688 - 778 m na jihozápadních svazích kolem Fajmanovy skály.

 

 

Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Chynínské buky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky

Přírodní rezervace Chynínské buky

Fajmanovy skály a Klenky