Facebook

 


VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH ZAHRÁDKA 2024

V sobotu 6. 1. 2024 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila 117. výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů.

Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 6. 1. 2024

Z projevu starosty SDH Dušan Skaly

Úvod

Vážené dámy a pánové, vážení hosté

Dovolte mi, abych vás, co nejsrdečněji přivítal na 117. Výroční Valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce. Scházíme se zde každoročně, abychom se při tomto slavnostním setkání ohlédli za uplynulým rokem a připomněli si vše, co nám tento rok přinesl, co se podařilo či naopak. Minulý rok nebyl tak nabitý, jak jsme tomu byli zvyklý v předcovidových letech, krom vepřových hodů v závěru roku, hasičský sbor nepořádal žádnou větší akci. Nicméně i tak, jak následně uvidíte toho nebylo málo. Podařilo se nám opět uskutečnit většinu tradičních sezóních akcí, ať už to byly oslava MDŽ, Maškarní párty, setkání pod Májkou, dílničky pro děti apod. Radost mám z toho, že náš klub funguje, že je tu parta štamgastů, kteří se starají o jeho chod. Mé poděkování míří zejména za Honzou Havlíkem a Jirkou Palackým, díky nimž sem stále můžete chodit na pivo.

Menší radost už můžeme mít z účasti na hasičských soutěžích a zejména s aktivitou dětí, kdy dětské družstvo v roce 2023 samostatně vůbec nesoutěžilo. To je škoda. Doufejme, že rok 2024 bude v tomto ohledu lepší. Přejme si, ať se nám podaří opět zvládnout všechny plánované akce a ať z toho máme radost.

 

Přípitek

…přátelé, pozvedněme sklenky a připijme si na nový rok, který právě začal, aby byl lepší anebo alespoň nebyl horší než rok předcházející. Připijme si hlavně a zejména na zdraví, ať se tu za rok opět všichni sejdeme.

 

Program valné hromady

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise, jmenování zapisovatele
  3. Zpráva výboru SDH o činnosti v roce 2023
    (starosta, velitel, hospodář, vedoucí mládeže, jednatel)
  4. Zpráva kontrolní a revizní rady SDH
  5. Plán činnosti na rok 2024
  6. Diskuse
  7. Usnesení
  8. Závěr

 

Ocenění

V posledních několika letech jsme příliš neoceňovali, a tak bychom to mohli dnes trochu napravit. Po zralé úvaze jsme se rozhodli vyzdvihnout ty, na jejichž aktivitě to tady všechno stojí. Bez nich by nemohla být uskutečněna žádná brigáda, bez nich bychom neudělali vepřové hody, srazy rodáků a vše ostatní. Na jednu stranu musím říci bohužel, na druhou stranu jsem za jejich pomoc a nasazení nesmírně vděčný a děkuji za ně. Není žádným tajemstvím, že tady fungujeme zejména díky nejtarší generaci chlapů. Poukazy v hodnotě 500 Kč na nápoje a pochutiny v hasičském klubu dostávají: Zdeněk Černý st., Zdeněk Šelmát st., Václav Šelmát, Jan Vaníček, Jaromír Skala, Jan Havlík st., Václav Talůžek a Ivan Šebek.

Dále jsme se rozhodli květinou a sladkým dárkempoděkovat dvěma nejaktivnějším ženám, které organizují zejména akce pro ty nejmenší a zajišťují řádné fungování na všech našich akcích. Děkujeme Marcele Skalové a Pavle Lašťovkové.

A nakonec je třeba vyzdvyhnout i naší nejmladší generaci, která pomáhá. Děkujem Rozárce Skalové a Kristýně Skalové

 

Závěr

Čas běží, věci se mění… V poslední době se do Zahrádky přistěhovalo mnoho nových lidí a spousta z nich tu žije i trvale. Stavení, ve kterých po mnohá desetiletí i staletí žili generace místních rodů se objevují úplně noví lidé, kteří k tomuto místu nemají žádné vazby, jež by je spojovaly se zdejší minulostí či odkazem a odpovědností k památce našich předků. To, že se naše obec takto rozrůstá je pro nás jistě pozitivní a máme z toho radost, nicméně otázkou zůstává, zda Zahrádka díky těmto lidem i více ožije. Noví sousedé, které celý rok nevidíte, kteří si žijí takzvaně jen pro sebe, nám do obce mnoho života nepřinesou.

Letos tomu bylo 15 let, kdy jsme zde začali budovat hasičský klub. Rád vzpomínám na tu euforii, drajv a nasazení kterými jsme Zahrádce vdechli nový život. Vždy je to o hlavně o lidech, o momentální konstelaci místa, věku, ale i společného cíle. Když se po všech těch letech ohlédnu zpět, podívám-li se na stránkách obce, co vše se zde za tu dobu odehrálo a uskutečnilo, mám z toho upřímnou a velkou radost. Jak jsem řekl v úvodu, čas běží a my bohužel stárneme, drajvu ubývá. Nezbývá mi tedy, než si přát, aby tam pořád nějaký byl, aby zde stále žili lidé, kteří nenechají Zahrádku usnout.

Proto bych na závěr dnešní valné hromady chtěl poděkovat všem, na kterých naše činnost stojí, všem, kteří pomáhají, kteří se účastní místního dění, všem kterým není jedno, jak se tu žije.

Nemůžeme dělat velké věci, ale malé věci s velkou láskou a odhodláním.

Dnešní výroční valnou hromadu končím a do nastávajícího roku hasičskému sboru i do jeho další činnosti přeji mnoho zdaru. ZDAR!!!

Autor článku: Dušan Skala

Autor fotografií: Rozárka Skalová, Dušan Skala

Publikováno: 06.01.2024

Aktualizováno: 08.01.2024