Facebook

 


VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH ZAHRÁDKA 2019

V sobotu 5.1.2019 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila 113. výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů.


Úryvek z projevu starosty SDH Zahrádka Dušana Skaly:

... Scházíme se zde každoročně, abychom se při tomto tradičním setkání ohlédli za uplynulým rokem, který byl tentokráte opravdu výjimečný. Rok 2018 se nesl ve znamení mnoha významných výročí a oslav. Určitě je za čím se ohlížet a na co vzpomínat.

Na konci června byla dokončena kompletní a rozsáhlá rekonstrukce této budovy, v létě jsme společně oslavili 700 let od první písemné zmínky o Zahrádce, 10 let hasičského klubu, po více jak 40 letech se v naší obci opět hrálo divadlo, na podzim jsme vzdali hold padlým vojákům v první světové válce a připomněli si stoleté výročí založení našeho státu. V neposlední řadě stojí za zmínku, že jsme se po 25 letech dostali do okresního kola hasičské soutěže nebože jsme v červnu v Sedlišti mohli vidět hasičský útok staré zahrádecké gardy. Krom toho se nám podařilo uskutečnit i tradiční akce jako vepřové hody, oslavu MDŽ, maškarní párty, májku a také první prakiádu.

Dovolím si tvrdit, že všechny zmíněné akce byly povedené, že jsme se jich zhostili se ctí, pečlivostí a nadšením, a že máme právo být hrdí na to, co jsme v roce 2018 dokázali...

Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valnou hromadu zahájil a řídil starosta sporu MgA. Dušan Skala.
Výroční valnou hromadu zahájil a řídil starosta sporu MgA. Dušan Skala.
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Zpráva velitele SDH Zahrádka za rok 2018 Michala Skaly.
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Zpráva vedoucího mládeže SDH Zahrádka za rok 2018 Jana Havlíka ml..
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Zpráva jednatele SDH Zahrádka za rok 2018 Jaromíra Skaly.
Zpráva hospodáře SDH Zahrádka za rok 2018 Zdeňka Šelmáta ml.
Zpráva kontrolní a revizní komise SDH Zahrádka za rok 2018 - Václav Talůžek ml.
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
U příležitosti letošních 70. narozenin byla Zdeňkovi Šelmátovi st. udělena čestná medaile okrsku Čížkov za dlouholetou činnost a zásluhy v SDH Zahrádka.
U příležitosti letošních 70. narozenin byla Slávkovi Končelovi udělena čestná medaile okrsku Čížkov za dlouholetou činnost a zásluhy v SDH Zahrádka.
Václav Černý - příspěvek do diskuse
Slávek Končel - příspěvek do diskuse
Zdeněk Šelmát st. - příspěvek do diskuse
Zdeněk Černý - příspěvek do diskuse
Vlastimil Fiala - příspěvek do diskuse
Pozdrav starosty obce Čížkov Ing. Ladislava Járy.
Miloš Heřman - Projev starosty okrsku Čížkov
Jiří Šimáně - zdravice SDH Sedliště
Petr Chott - pozdrav SDH Přešín
Jiří Strolený - pozdrav SDH Vrčeň
Petr Šrachta st. - Zdravice SDH Čečovice
Marek Reisich - Zdravice SDH Klášter
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Jan Skřivánek - příspěvek do diskuse
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Martin Hošna s manželkou Petrou a dcerami Violkou a Lili byli přijati za členy SDH Zahrádka.
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Výroční valná hromada SDH Zahrádka 5. 1. 2018
Jan Havlík st. - místostarosta SDH Zahrádka

Autor fotografií: Karel Bláha ml.

Publikováno: 05.01.2019

Aktualizováno: 22.05.2019