Facebook

 


VALNÁ HROMADA MAS V ZAHRÁDCE

Ve čtvrtek 18.10.2012 se v Zahrádce uskutečnila valná hromada Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku.


Na valné hromadě MAS sv. Jana z Nepomuku bylo zveřejněno výsledné hodnocení projektů v rámci IX. Výzvy, kde se zaregistrovalo celkem 13 projektů s požadavkem na dotaci ve výši 4 654 978,-Kč. Obec Čížkov zde byla zastoupena projektem Vlaďky Velíkové z Čížkova  "Řekni sýr" v rámci Fiche 10 - Výroba, prodej a propagace regionálních produktů. A můžeme gratulovat, neboť projekt na výrobu ovčích sýrů byl podpořen a získal například lepší hodnocení než projekt fimy Angusfarm ze Soběsuk. Mezi dalšími uspěšnými projekty bylo například vybudování expozice sestřeleného letounu B24-Liberátor v Nepomuku či stálá expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře. Více o projektech naleznete ZDE.

Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012 - Ing. Jindřich Jindřich – předseda MAS
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012 - Ing. Michal Arnošt - manažer MAS a SPL
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012 - Pavel Motejzík, DiS. - manažer komunikace a vnitřních záležitostí
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012 - Starosta Nepomuka Václav Kovář.
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012 - Bývalý starosta Nepomuka Ing. Pavel Jiran na zavěr představuje své fotoplátno z výstavy v Plasech.
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012 Bývalý starosta Nepomuka Ing. Pavel Jiran na zavěr představuje své fotoplátno z výstavy v Plasech.
Valná hromada MAS v Zahrádce 18.10.2012

MAS sv.Jana z Nepomuku

MAS sv. Jana z Nepomuku se svým Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu Žádostí o dotaci, a tak společně s dalšími 47 MAS v České republice dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s využitím finančních prostředků Programu Leader.

MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich zprostředkovatelem pro žadatele z regionu. Strategický plán Leader je totiž naplňován prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí.

Co je to LEADER?

LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských oblastí v celé Evropě. Je reakcí na skutečnost, kdy veřejná správa nedokáže efektivně řešit individuální problémy zaostávajících venkovských oblastí a opírá se o zkušenost, že jedině místní společenství dobře znají své silné a slabé stránky a jsou nejlépe schopny řešit své vlastní problémy. Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické, a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na budování místního partnerství, plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. LEADER lze do češtiny jednoduše překládat jako „Propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku“.

Co je "místní akční skupina"?

Prostřednictvím LEADERu vznikají nové hodnoty vzájemné důvěry, schopnosti komunikovat a spolupracovat při řešení společných problémů, potřeb a zájmů v nejrůznějších oblastech místního hospodářství, veřejného a společenského života. Smyslem iniciativy LEADER je proto podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, tedy obcí, podnikatelů a spolků působících na venkově a to na základě principu zdola-nahoru. Tisíce venkovských obyvatel tak prostřednictvím místních akčních skupin dostávají možnost aktivně se podílet na rozvoji svého venkovského území. Hlavní odlišnost programu LEADER, oproti jiným dotačním programům, tkví v tom, že zodpovědnost za rozdělování dotací pro venkov a jejich správné a účelné čerpání je přesunuta z centra na region, tedy přímo na místní akční skupinu.

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 18.10.2012

Aktualizováno: 22.05.2019