Facebook

 


NOVÉ DVD O ZAHRÁDCE

V pátek 22.6.2012 se v penzionu Zahrádka konal vzpomínkový večer na setkání rodáků v roce 2006, kde Dušan Skala představil své nové dvoudiskové DVD o obci Zahrádka.

Vzpomínkový večer v penzionu Zahrádka 22. 6. 2007
Vzpomínkový večer v penzionu Zahrádka 22. 6. 2007
Vzpomínkový večer v penzionu Zahrádka 22. 6. 2007
Vzpomínkový večer v penzionu Zahrádka 22. 6. 2007
Vzpomínkový večer v penzionu Zahrádka 22. 6. 2007
Vzpomínkový večer v penzionu Zahrádka 22. 6. 2007

Vydařenou akcí SDH Zahrádka byl vzpomínkový večer na oslavy 100.výročí založení sboru dobrovolných hasičů spojené se setkáním rodáků, který se uskutečnil dne 22.6.2007 v Penzionu Zahrádka. Myšlenka na uskutečnění této vzpomínky vznikla hned po oslavách, ale bylo to podmíněno zpracováním těchto událostí na videokazetu nebo DVD, které se z vlastní iniciativy ujal Dušan Skala. Jelikož se jednalo o velice náročnou práci, trvalo to v podstatě rok bez jednoho měsíce (oslavy se konaly 22.7.2006), kdy zpracování oslav a je potřeba říci, že nejen oslav, ale též historie obce, byly zpracovány tak, že si zájemci mohli tyto videokazety resp. DVD koupit.

Chtěl bych v úvodu zdůraznit, že se jedná podle mého názoru o významnou práci Dušana Skaly, která mohla v tak malé obci vzniknout a že plné ocenění se dočká hlavně od generací, které přijdou po nás. Tato práce nazvaná Videokronikou obce Zahrádka mohla vzniknou díky novým technologiím zpracování kronik obce a vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. „živý dokument“, je v porovnání s psanou kronikou jedinečný.
Vzpomínkový večer byl uskutečněn za velkého zájmů občanů obce, ale též zájemců z řad rekreantů, kteří jsou s obcí spjati právě přes rekreační objekty. Nakonec se ukázalo, že salonek, který je asi pro 50 lidí, byl ještě malý, troufám si odhadnout, že přítomných bylo kolem šedesáti.
Účelem bylo formou promítání seznámit přítomné s obsahem DVD kazet a po shlédnutí ukázek (nebylo možné z časových důvodů promítnou celý obsah těchto dvou DVD kazet) si každý přítomný mohl tyto videokazety resp. DVD zakoupit. Nakonec se ukázalo, že připravené množství nestačilo a tak je zájemci u Dušana Skaly DVD objednali.

Jak z časového obsahu vyplývá, jedná se o dokument v rozsahu 195 min., tj. více jak dvě hodiny čistého času, který přibližuje naší vesničku v různých časových obdobích, z různých úhlů pohledu, ve vzpomínkách některých pamětníků a občanů obce. Právě způsob zpracování s proloženými historickými fotografiemi a aktuálními rozhovory považuji za velice zdařilé. Je zřejmé, že dokument zpracoval profesionál, který vystudoval danou profesi. A tak na závěr si dovolím jediné – díky Dušane.

Z kroniky obce Zahrádka
Václav Černý

Autor fotografií: Petr Šrachta st.

Publikováno: 22.06.2007

Aktualizováno: 22.05.2019