Facebook

 


HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU

Informace a fotografie z historie Sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce.

Cvičení SDH Zahrádka
Cvičení SDH Zahrádka
Cvičení SDH Zahrádka
Cvičení SDH Zahrádka
Cvičení SDH Zahrádka
Cvičení SDH Zahrádka
1974 - Cvičení v Čížkově
1975 - Cvičení v Liškově
1980 - Okresní cvičení v Blovicích
1982 - trofej za vítěztví
Cvičení v Přešíně
1990 - Cvičení v Sedlišti
2000 - Cvičení v Sedlišti
2006 - Výroční valná hromada
2006 - Výroční valná hromada
Cvičení SDH Zahrádka
2006 - Cvičení v Sedlišti
2007 - Cvičení v Sedlišti
2008 - Srbská proudnice
2009 - SDH Zahrádka JUNIOR - Memoriál Jana Chodory ve Vrčeni
2011 - SDH Zahrádka - Srbská proudnice
2012 - SDH Zahrádka - Okrskové cvičení v Sedlišti 2.6.2012
2013 - SDH Zahrádka - Velikonoční brigáda 31.3.2013
2013 - SDH Zahrádka - Memoriál Slávy Horníka 22.6.2013
2013 - SDH Zahrádka - Memoriál Jana Chodory ve Vrčeni 28.9.2013
SDH Zahrádka - Srbská proudnice 12.10.2013
Brigáda na výřez křovin u Scháněláku 22.2.2014

Protokol z první valné hromady, která se konala 14. ledna 1906 je dokumentem, který prokazatelně potvrzuje založení hasičského sboru v Zahrádce. Jak vyplývá ze  zápisů (protokolů) SDH byla v roce založení vybudována hasičská kůlna na obecních drahách (v místě dnešní hasičské zbrojnice), zakoupeny ruční stříkačka „Berlovka“ za 1 600.- Kč, výzbroj za 488.- Kč a náčiní za 102.- Kč. To byl začátek SDH v Zahrádce.

Je potřeba zdůraznit, že dříve se dělili členové SDH na tzv. činné a přispívající. V protokolech z valných hromad v jednotlivých létech je vždy uveden počet těchto členů a tento stav se poměrně dost měnil, ale zajímavostí je, že v létech 1906 až 1924 byly počty vyrovnané, v létech 1925 až 1951 byl větší počet přispívajících (v padesátých létech např. kolem 22 členů činných a kolem 50 členů přispívajících). 


Pro zajímavost se zde můžete podívat na některé dokumenty z historie SDH ve fomátu PDF:

 


Starostové, velitelé a jednatelé hasičského sboru:
 
Z přehledu je zřejmé, že nejdelší dobu byl starostou SDH Václav Frank z čp. 31 (26 let – v létech 1919 až 1945), i když se jedná o léta mezi dvěma světovými válkami a tudíž činnost sboru byla velice omezena. Nejdelší období vedení SDH v Zahrádce bylo za celou dobu trvání sboru obrazně řečeno „zajišťováno“ z čp. 30 a to počínaje Františkem Šolarem (1950 – 1964), pokračovatelem byl Václav Šelmát (1967 – 1982) a následně Zdeněk Šelmát, který byl starostou do roku 2009 (1982 – 1985, 1993 – 2009). To je celých 48 let, kdy starostou byl občan z čp. 30. Celkem se vystřídalo ve funkci 12 starostů.
 
Starostové SDH v Zahrádce
Jan Rojík čp. 43  1906 – 1911
Matěj Černý čp. 44  1911 – 1919
Václav Frank čp. 31  1919 – 1945
Václav Šelmát čp. 38 1945 – 1950
František Šolar čp. 30 1950 – 1964
Václav Chaloupek     1964 – 1967
Václav Šelmát čp. 30  1967 – 1982
Zdeněk Šelmát čp. 30 1982 - 1985
Jan Chodora čp. 13 1986 - 1992
Zdeněk Šelmát čp. 30 1993 - 2009
Jiří Šelmát ml. čp. 29  2010 - 2015
Dušan Skala čp. 46 2016 - dosud
  

Velitelů sboru bylo za celých sto let jedenáct. Zde stojí za připomenutí, že nejdelší dobu tuto funkci zastával velitel Vlastimil Fiala (pochází z čp. 23, dnes trvale bydlí v Sedlišti, ale sboru v Zahrádce je stále věrný). Druhým velitelem, který tuto funkci zastával celých 24 let, byl Václav Fleišhans. 

Velitelé SDH v Zahrádce

Josef Rojík čp. 43  1906 – 1915
Václav Frank čp. 31  1915 – 1917
Jan Chodora čp. 1 1917 – 1920
Václav Šelmát čp. 38  1920 - 1933
Josef Šelmát čp. 23    1933 - 1936
František Chodora čp.1   1936 – 1937
Václav Chaloupek čp. 50    1937 – 1942
Jan Šimáně čp. 27   1942 – 1951
Václav Fleišhans čp. 21 1951 – 1975
Zdeněk Šelmát čp. 30     1975 – 1980
Vlastimil Fiala čp. 23 1980 – 2009
Michal Skala čp. 56   2010 - dosud
 


Jednatelů sboru se za uplynulou dobu vystřídalo také hodně. Zde bych chtěl vyzdvihnout dva jednatele, kteří tuto funkci vykonávali resp. vykonávají dlouhou dobu a zápisy z jednání SDH jsou co do úhlednosti písma vzorové. Mám na mysli Josefa Housku, který v této funkci strávil celých 10 let a nebýt jeho odchodu z obce v r. 1945, určitě by ji vykonával ještě další roky, a minulého jednatele Václava Palackého, který byl jednatelem od roku 1981 do roku 2010, tj. úctyhodných 29 let.
 
Jednatelé SDH
Václav Bárta čp. 6        
1906 – 1911
Josef Valenta čp. 35      
1911 – 1919
Vojtěch Šelmát čp.         
1919 – 1924
František Jirka čp. 41       
1954 – 1934
Josef Houska čp. 24         
1934 – 1945
Vojtěch Frank čp. 31          
1945 – 1948
Václav Chaloupek ml. čp. 50
1948 – 1949
Jiří Chaloupek čp. 50         
1949 – 1959
Josef Trhlík čp. 2               
1959 – 1971
Jiří Šelmát čp. 29               
1971 – 1980
Václav Palacký čp. 41        
1981 – 2010
Jan Havlík čp.26                   
2011 - 2014
Jaromír Skala čp.46 2015 - dosud
 


Za zajímavost stojí připomenout, že podle dochovaných zápisů (protokolů) ze zasedání SDH a valných hromad, které se pravidelně konaly koncem roku nebo začátkem roku nadcházejícího, kromě základních uvedených funkcí byly volenými funkcemi některé, které v současnosti již SDH již nezná, proto některé z těchto funkcí připomínám:
 
-          dozorce náčiní
-          četař lezců
-          četař stříkačníků
-          knihovník
-          náměstek velitele
-          samaritán
-          vzdělavatel
-          přehlížitel účtů
 
A právě při výčtu těchto funkcí nelze nepřipomenout dvou aktivit v obci, které patřily do náplně činnosti SDH a to Hasičská (později Obecní) knihovna a Ochotnické divadlo.