Facebook

 


Závěrečné slovo kronikáře

Závěrečné ohlédnutí Václava Černého, který po téměř čtyřiceti letech končí s psaním zahrádecké kroniky.


Vážení spoluobčané, rodáci a všichni, kdo nějakým způsobem máte vztah k obci Zahrádka.

Rozhodl jsem se, že v tomto roce ukončím psaní kroniky obce a to symbolicky v roce, kdy budeme v měsíci červenci oslavovat 700 let od první písemné zmínky od vzniku naší tak malé a zároveň krásné vesničky, umístěné v údolí podél Čížkovského potoka mezi obcemi Čížkov a Sedliště.

Přiznávám, že moje rozhodnutí bylo těžké po tak dlouhé době, kdy jsem rok co rok sedal k psaní všech těch událostí, ukončit tuto činnost.

Hlavním důvodem je můj věk (75 let) a zdravotní potíže v posledních létech. Já jsem se před 36 léty rozhodl psát kroniku obce po úmrtí kronikáře Jana Komance z čp. 9, našeho souseda, kterého jsem si již jako malý kluk vážil a obdivoval jsem jej. Když v roce 1979 pan Komanec zemřel a nebyl nikdo, kdo by pokračoval, nedovedl jsem si představit, že by se kronika v obci přestala psát, jak tomu bylo v mnoha sousedních obcích. A protože jsem musel dopisovat asi tři roky zpětně, nechci dopustit, aby se tato situace opakovala.

Proto po konzultaci se zástupcem OÚ Čížkov Dušanem Skalou, který v současnosti a již několik let zpátky, tolik dělá pro obec a hlavně svými zápisy na www stránkách obce plní funkci kronikáře formou moderních médií, že je ta vhodná doba svěřit funkci kronikáře mladšímu, perspektivnímu. Podmínkou bylo vytipovat toho mladého - perspektivního, a to se již delší dobu ukazovalo jako skutečnost. Tím, kdo podle mého názoru, a nejen mého, je Karel Bláha ml., který sice není rodákem obce, ale v obci je každý týden u babičky s dědou Končelů z čp. 28. To je stejné jako v mém případě. Bydlí v Plzni, ale pro jeho srdce i srdce svých rodičů je druhým domovem Zahrádka. Dnes už se těžko hledají z řad mladých ochotní a schopní věnovat se této činnosti. A já jsem přesvědčený, že Karel je ten, který kroniku obce bude vést tak, že bude zajímavá pro další generace. Jen bych chtěl doplnit, že mladší generace má tu velkou výhodu, že dokáže využívat nová moderní média, jako jsou počítače.

V té souvislosti jen připomínám, že na www stránkách obce si každý může přečíst všechny kroniky obce, kde jsou umístěny kopie všech současných kronik obce.

 

Na závěr bych připomenul některé skutečnosti týkající se psaní kronik obce Zahrádka. K dnešnímu datu jsou sepsány celkem čtyři Kroniky obce v písemné podobě a jedna, kterou jsem nazval Kronika obce Zahrádky ve fotografii.

  • Pamětní kniha č. 1 - roky 1922 až 1956, celkem 356 stran.  Zápisy v této knize jsou převážně od Jana Komance, úvodní příspěvek (cca 10 stran) od Jana Bárty Zahrádeckého řídícího učitele z r. 1931 a od kronikáře Josefa Košana.
  • Kronika č. 2 - roky 1957 až 1972, celkem 460 stran. Zápisy v této knize jsou pouze od Jana Komance, ve které je nejvýznamnější část o vzniku a historii obce.
  • Kronika č. 3 - roky1973 až 1990, celkem 386 stran. Zápisy od p. Komance zachycují události od r. 1973 až do r. 1978 (107 stran). Od roku 1979 jsem tuto knihu dopisoval po úmrtí p. Komance já osobně až do roku 1990 (279 stran).
  • Kronika č. 4 - roky 1991 až 2017, celkem 342 stran. Zápisy jsou od kronikáře Václava Černého.

 

Kroniku obce ve fotografii jsem založil v roce 1982 jako součást kronik psaných z důvodu, že fotografie je pro mnoho lidí zajímavější a přibližuje krajinu, objekty a obyvatele v té dané době. V některých obcích se fotografiemi doplňovaly kroniky psané, v Zahrádce tomu tak nebylo a proto jsem zvolil tuto cestu. Připouštím, že v mnoha případech se nejedná o kvalitní fotografie, ale pro připomenutí té dané doby si myslím, že mají svůj význam v kronice obce.

V úvodu jsou fotografie obou kronikářů obce Jana Komance a Josefa Košana, následují celkové pohledy na obec a některé objekty v obci (kapličku, hasičskou zbrojnici a další).

Z mého pohledu si nejvíce cením fotografií jednotlivých objektů v obci se jmény v té době obydlených (v létech 1982, 1989, 2001), kde jsou uvedeny data narození občanů.

Z historie obce jsou zde fotografie z divadelních her, z oslav Staročeských májů, budování koupaliště a hlavně fotografie včetně presenčních listin ze setkání rodáků konaných při výročích založení hasičského sboru v Zahrádce v létech 1986 (výročí 80 let), 1991 (výročí 85 let), 1996 (výročí 90 let), 2001 (výročí 95 let), 2006 (výročí 100 let).

Jen zdůrazňuji, že fotografie nemají tu kvalitu, jakou dnes mají fotografie resp. videa od Dušana Skaly. 

 

Na závěr bych chtěl připomenout kronikáře obce s uvedením let, které zachycovaly.

  • Josef Košan, Zahrádka čp. 7 (nar. 2. 12. 1885, zemřel 11. 6. 1953) - kroniku psal v létech 1932 - 1952,  celkem 20 let.
  • Jan Komanec, Zahrádka čp. 9 (nar. 7. 7. 1901, zemřel 27. 1. 1979) - kroniky psal v létech 1928 - 1932, 1953 - 1978, celkem 29 let.
  • Václav Černý, Zahrádka čp. 44 (nar. 21. 1. 1943) - kroniky psal v létech 1981 - 2017, celkem 36 roků.
  • Dušan Skala, Zahrádka čp. 46 (nar. 1979) - písemné kroniky přímo nepsal, ale podílí se značnou měrou na dokumentování nejen historie obce, ale hlavně současnosti obce formou využívání moderních médií.

 

Na úplný závěr bych chtěl zdůraznit, že jsem prožil celé mládí v Zahrádce a moje vzpomínky jsou na dlouhé povídání od obecné školy, do které jsem chodil do jednotřídky v Čížkově (5 tříd) a následně do "měšťanky" (3 třídy) v Nepomuku. Střední průmyslovou školu elektrotechnickou jsem absolvoval v Plzni a po ukončení školy (r. 1961) jsem již opustil trvalé bydliště v Zahrádce a zakotvil jsem v Plzni. Do Zahrádky jsem se vracel s rodinou každý týden na sobotu a neděli a lze říci, že se cítím jako "zahrádecký patriot". Vždycky jsem se hlásil k tomu, že jsem z vesnice a nikdy jsem se za to nestyděl. Je možné si připomínat výhody resp. nevýhody bydlení na tak malé vesničce, ale tam, kde se člověk narodil a kde si užil mládí, se nedá zapomenout. A proto i nyní ve stáří se rád vracím na víkendy do Zahrádky a jen se musím svěřit s tím, co mě trápí nejvíce a s čím se nikdy nesmířím a to je stav mého rodiště "vyhlášené hospody", kde moje rodiče strávili s námi svůj život, který neměli lehký.

 

Přeji obci Zahrádka jen to nejkrásnější a stále tolik aktivity, která je v současnosti zásluhou SDH na vysoké úrovni. Jen připomínám rekonstrukci Hasičského klubu.

 

Václav Černý
Zahrádka 8. 5. 2018