Facebook

 


Zahrádka 2020

Kronika obce Zahrádka 2020 - zapsal Karel Bláha ml.


Úvod

Rok 2020 začal v Zahrádce jako každý jiný, první den v roce se tradičně konal novoroční pochod a v březnu se v Zahrádce slavil svátek MDŽ. V následujících dnech se ovšem něco změnilo, v České republice se začátkem března potvrdily první případy onemocnění covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato epidemie, která se prvně objevila v Číně, se rychle rozšířila do celého světa. I proto se začala brzy poté zavádět opatření ke zmírnění nákazy. Postupně došlo k uzavření škol, Česko přešlo do nouzového stavu, byl omezen volný pohyb osob, zakázán provoz obchodů a byly uzavřeny státní hranice, také bylo nařízeno nosit na veřejnosti roušku. Tato opatření trvala až do května, kdy se začala postupně rozvolňovat.

Zmíněná opatření tak měla vliv na akce v Zahrádce, byla zrušena maškarní párty a Májka, také byl po celou dobu zavřený hasičský klub. Během léta se situace uklidnila, a tak se uskutečnila letní slavnost a na konci srpna prakiáda.

S koncem léta přišel i konec příznivého vývoje epidemie a od září se postupně navyšovala čísla nakažených. Přišla i lokální opatření na úrovni okresů. Plošná opatření se zaváděla zhruba až od poloviny října a postupně se zpřísňovala. Krátkého rozvolnění se Česko dočkalo začátkem prosince, kdy se znovu otevřely obchody, některé školy, restaurace a další služby. Stále platila povinnost dodržovat rozestupy a nosit roušky. Rozvolnění však vydrželo jen 2 týdny a v polovině prosince se znovu opatření zpřísnila. Od 27. 12. pak Česká republika přešla do pátého nejvyššího stupně protiepidemického systému.

Opatření proti šíření koronaviru během druhé vlny měla opět vliv na život v Zahrádce, byly zrušeny vepřové hody a znovu byl uzavřen hasičský klub. V závěru roku do Česka dorazila první dodávka vakcíny proti viru. Doufejme tedy, že se situace v roce 2021 bude díky tomu jen zlepšovat.

Uplynulý rok v Zahrádce však nebyl poznamenán jen epidemií koronaviru, ale i úmrtím zahrádeckých občanů a chalupářů Zdeňky Šelmátové, Františka Krejčího, Jiřího Bárty a Václava Talůžka.

 

Události v obci

Zahrádecký novoroční pochod

O prvním dnu nového roku se vydali Zahrádečtí na novoroční procházku. Tentokrát byl naším cílem vrch Hůrka. Cestou jsme se podívali, jak roste ovocná alej u Hůrky a dozvěděli jsme se, do kterých míst u Vusenice dopadla na konci druhé světové války puma. Společnou odpolední vycházku jsme zakončili posezením v hasičském klubu.


Úmrtí Zdeňky Šelmátové

Ve středu 12. února 2020 zemřela ve věku 96 let paní Zdeňka Šelmátová, nejstarší obyvatelka obce Čížkov. Zdeňka Šelmátová se narodila 11. listopadu 1923 v Zahrádce čp. 30. Když ve 14 letech vychodila školu, nastoupila do služby k sedlákům nejprve v Čížkově, pak v Nezbavěticích a během války sloužila v Zahrádce u Jirků. V roce 1945 se provdala za Václava Šelmáta ze Zahrádky, se kterým se více sblížila jednoho léta u rybníku v Železném Újezdě, kde si Václav roztrhl košili a Zdeňka se nabídla, že mu je zašije. Zdeňka a Václav Šelmátovi se zabydleli u Šolarů v čp. 30, kde se jim také narodili dva synové Václav a Zdeněk. Paní Šelmátová pracovala jako prodavačka v tehdy nově otevřené prodejně v Zahrádce a později v Sedlišti. Po odchodu do důchodu nezahálela a začala roznášet poštu v Zahrádce a Přešíně, později pracovala v lese a pomáhala v JZD. Ráda se také starala o zahrádku, chodila do lesa, hrála divadlo a těšila se ze svých synů, čtyřech vnoučat a později z osmi pravnoučat. Poslední rozloučení s paní Zdeňkou Šelmátovou se uskutečnilo 20. února v Plzni.


MDŽ

V sobotu 7. března připravili hasiči místním ženám a dívkám odpolední posezení s občerstvením.


Oprava hráze na Shánělském rybníku

V březnu opravila fima Senea s.r.o. protékající hráz na rybníku Sháněláku. Při hrázi byla odbagrována zemina, která byla nahrazena jílovitou hmotou.


Autobusová doprava

Od 14. června 2020 zajišťuje autobusovou dopravu v Plzeňském kraji nový dopravce. Do Zahrádky tak po 65 letech přestaly jezdit autobusy společnosti ČSAD. Novým dopravcem v Plzeňském kraji se stala společnosti Arriva. Nutno dodat, že všechny autobusy jsou nové a klimatizované.


Úmrtí Františka Krejčího

V pátek 3. července přišla z Plzně smutná zpráva, že nás navždy opustil pan Ing. František Krejčí, první zahrádecký chalupář. Pan František Krejčí se narodil 18. února 1939 ve Strašicích na Strakonicku. Poté, co se vyučil elektromechanikem, ho osud zavál do Plzně, kde dostudoval střední a vysokou školu. Zde se také oženil se svou ženou Zlatuškou a měl dceru Pavlu. V první polovině 70. let si v Zahrádce pan Krejčí spolu se svou manželku zakoupili domek čp. 37, který během let zrekonstruovali a jezdili sem se svou rodinou. Pan Krejčí byl jedním z nejaktivnějších místních včelařů, dlouhá léta dělal v místním včelařském spolku jednatele. Od roku 1988 byl také členem hasičského sboru. Při svých procházkách v okolí Zahrádky vysazoval lískové ořechy a také se staral o ovocnou alej na Hůrce vysázenou v r. 2015. Poslední rozloučení s panem Krejčím se uskutečnilo za přítomnosti čestné stráže SDH Zahrádka dne 17. července v Plzni.


Letní slavnost

V sobotu 1. srpna se v hasičském klubu uskutečnila letní slavnost, která byla tentokrát doplněna procházkou po Smetalkách. Historií této nejmladší části Zahrádky prováděl místní kronikář. Od 17 hodin pak vystoupil na dvoře u hasičské zbrojnice Plzeňský MLS, který zpříjemnil horký podvečer.


Prakiáda

Na konci prázdnin se v zahrádeckém hasičském klubu střílelo z praku. Třetí ročník prakiády se uskutečnil v sobotu 29. srpna. Ve třech kategoriích (muži, ženy, děti) soutěžilo celkem 24 účastníků. Na prvních místech se umístili: Karel Bláha ml., Hana Šrachtová a Jan Havlík nejml. I přes nepřízeň počasí si tento den všichni užili.


Úmrtí Jiřího Bárty

Ve čtvrtek 3. prosince navečer se v Zahrádce rozezněl smutný hlas zvonu. Z Plzně přišla smutná zpráva, že dne 2. prosince zemřel ve věku 79 let Jiří Bárta. Nečekanému odchodu pana Bárty mohl jen málokdo uvěřit, kromě rodiny tak zasáhl i jeho kamarády, se kterými vyrůstal a se kterými se scházel v sobotu na partičku karet v hasičském klubu. Jiří Bárta se narodil 2. června 1941 v Zahrádce čp. 34 Antonínovi a Marii Bártovým jako druhý ze čtyř synů. Mládí prožil v Zahrádce, kde byl také členem sboru dobrovolných hasičů a hrával s místními ochotníky divadlo, zde také choval holuby a včely. V plzeňské Škodovce, kde se vyučil soustružníkem, pracoval až do penze. Z manželství měl dvě dcery Janu a Irenu a tři vnoučata. Pan Bárta bydlel v Plzni, ale každý víkend jezdil do Zahrádky na chalupu, kde se věnoval svým zálibám. Já si pamatuji pana Bártu, jak jezdil na víkend do Zahrádky, staral se o zahrádku, holuby, včely nebo se rád zastavil s každým, kdo šel kolem, na kus řeči.


Úmrtí Václava Talůžka

Na Štědrý den se nad Zahrádkou nesl smutný hlas zvonku v místní kapličce, oznamoval, že ve středu 23. prosince zemřel ve věku 89 let pan Václav Talůžek, nejstarší člen sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce a také nejstarší občan Zahrádky. Václav Talůžek se narodil 7. května 1934 v Čečovicích, ale dětství prožil v Kladrubcích, kam se jeho rodina přestěhovala. Po vyučení zedníkem pracoval v JZD v Životicích. Poté pak v podniku Armastav, který nad Smetalkami budoval muniční sklad. V Zahrádce se tehdy seznámil se svojí budoucí ženou Hanou Syrovou z čp. 11, kam se poté přiženil a založil zde rodinu. Později pracoval pan Talůžek u Stavebního podniku se sídlem v Blovicích. S manželkou Hanou měl dvě děti, dceru Hanu a syna Václava. V Zahrádce strávil většinu života spolu s rodinu syna Václava, před 6 lety se pak přestěhoval k dceři do Dvorce, kde byl přes týden a o víkendu se vracel zpět do Zahrádky. V září letošního roku byl ze zdravotních důvodů umístěn do Domova pro seniory ve Vlčicích, v listopadu byl pak převezen do nemocnice v Plzni, kde také dne 23. prosince zemřel.


Činnost SDH

V uplynulém roce 2020 se, vzhledem k událostem, nezúčastnil sbor žádné soutěže. V průběhu roku se konaly pouze brigády na dřevo, čištění koupaliště, terénní úpravy a na přípravu stožárů.


Terénní úpravy u hasičské zbrojnice

O víkendu 13. a 14. června proběhla brigáda SDH při níž byla provedena terénní úprava dvorku u hasičské zbrojnice a byly vytvořeny základy pro stožáry na sušení hadic a osvětlení. Také byla dodělána zámková dlažba před štítem zbrojnice.


Počasí

Uplynulý rok byl teplotně nadprůměrný. Během léta se teploty pohybovali ke 30 °C a ochladilo se až koncem září. Srážkově byl rok 2020 nadprůměrný, jedním z nejvydatnějších měsíců byl červen, kdy napršelo v úhrnu 215 mm.

V pondělí 15. června zaplavila Zahrádku přívalová voda z lesa. Během noci napršelo na 60 mm srážek. Voda se tak vylila ze struh a tekla po cestách a loukách z lesa a zaplavila dvory a sklepy. Na Smetalkách nad chalupami nestíhaly strouhy pobrat vodu, která pak zaplavila cesty od lesa, zahrady a většinu sklepů.

Zahrádka 29. 1. 2021
Karel Bláha ml.