Facebook

 


ÚPRAVA KOMUNIKACÍ V MĚRČÍNĚ

V červenci proběhla v naší nejmenší obci v Měrčíně plánovaná akce a to rekonstrukce místních komunikací s celkovými náklady 1 500 000 Kč.


V červenci proběhla v naší nejmenší obci v Měrčíně plánovaná akce a to rekonstrukce místních komunikací. Vzhledem k tomu, že obec leží na mírném svahu, býval zde problém s odtokem vody z komunikace. Došlo tedy k prohloubení a pročištění příkopů a oprav vpustí do kanalizace.

U takových to větších akcích se mohou vyskytnout při realizaci a po jejím skončení problémy např. právě se zmiňovanou vodou, kdy její odtok změní oproti minulosti směr a v případě tzv. ,,baleného povrchu" i rychlost a může tak dojít i k nechtěnému ohrožení některých nemovitostí. To vše ukáží první větší srážky a obec jistě bude s majiteli nemovitostí tyto nepříjemnosti řešit.

Dodavatelem prací byla f. Kopeso s.r.o. a výsledná cena akce činila 1 500 000 Kč s DPH. S touto firmou v minulosti již obec spolupracovala při jiných příležitostech (např. náves Čečovice, Čížkov, cesta v Zahrádce) a vzhledem ke spokojenosti s provedenými pracemi a v tomto případě i nižší cenovou nabídkou oproti konkurenci byla oslovena.
Doufáme tedy, že po jakémsi opomíjení potřebných prací v Měrčíně budou místní občané s takovou to rekonstrukcí spokojeni a život v obci se jim tak zpříjemní.

Nové asfaltové povrchy v Měrčíně 2015
Nové asfaltové povrchy v Měrčíně 2015
Nové asfaltové povrchy v Měrčíně 2015
Nové asfaltové povrchy v Měrčíně 2015
Nové asfaltové povrchy v Měrčíně 2015
Nové asfaltové povrchy v Měrčíně 2015

Pro www.obec-cizkov.cz
Ing. Ladislav Jára

Autor fotografií: Ing. Ladislav Jára

Publikováno: 31.07.2015

Aktualizováno: 22.05.2019