Facebook

 


SPOLEČNOST OŽIVENÍ

Historie našeho spolku sahá do roku 2004.

Vznikl v Nových Mitrovicích, kde byl velmi aktivní do roku 2008. Od té doby uplynula doba nečinnosti až do roku 2020, kdy jsme se rozhodli, že nebudeme zakládat nový spolek, ale využijeme nečinného, registrovaného spolku a požádali jsme, ve spolupráci s OÚ Čížkov, Krajský soud v Plzni o změnu sídla do Železného Újezda čp. 71. Krajský soud tuto změnu zapsal v červnu 2023.


Naším hlavním cílem je oživení kulturního a společenského dění v naší obci, a to obnovením vesnických tradic např. pořádání mikuláškých nadílek pro děti, vesnických zábav, oslavy Silvestra, masopustů a dalších. Také bychom rádi podpořili komunikaci mezi lidmi, která s rozvojem sociálních sítí a složité době plné strašení a nejistoty velmi upadá. Samozřejmostí je spolupráce s místní hospůdkou a jinými spolky.