Facebook

 


REKONSTRUKCE KAPLIČKY V PŘEŠÍNĚ

Kaplička v Přešíně během získala během letošní generální opravy zpět svou původní podobu z roku 1801.


První fáze generální opravy přešínské kaple proběhla na přelomu srpna a září 2022. Došlo k demontáži a snesení starého krovu s napodobeninou věžičky, která hyzdila kapličku od padesátých let. Při práci se zjistilo, že zvon má trhlinu. OÚ Čížkov tedy nechal vyrobit nový zvon a na novém krovu a věžičky okamžitě začal pracovat pan Cihla se svými pracovníky. Mezitím se dělalo na odvodnění, které bylo vyřešeno dvěma svody dešťovky z kaple. To původní bylo nedostačující, neboť voda silně poškozovala fasádu bývalé školy. Chceme, aby nová kaple byla monitorována. O místě monitoringu bude vědět jen zhotovitel. 

Dne 18. 10. 2022 přišla na řadu druhá fáze opravy, kdy byl nejprve umístěn nový krov a po té byla vyzdvižena i samotná věžička, ve které byl umístěn i tubus se vzkazy pro budoucí generace. Momentálně probíhá položení krytiny s měděným oplechováním. Přes zimu se zrepasují dveře a z jara bude opravena fasáda a proběhnou i další terénní úpravy. Poslední fází celkové rekonstrukce bude vybavení a nastrojení vnitřku kaple, o které se postarají občané z Přešína. Krásnou sochu Ježíše (60 cm) věnovala rodina Hudákova a o zbytek se postará rodina Skřivánkova ze své rodinné sbírky, samozřejmě také formou daru. Celou akci bychom chtěli završit slavnostním vysvěcením panem farářem Bergmanem a prvním zvoněním po desítkách let. Pokud vše půjde dobře, slavnostní vysvěcení proběhne v červnu 2023 na svátek sv. Pavla a Petra, kterým je tato kaple zasvěcená.

Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022
Rekonstrukce kapličky v Přešíně v roce 2022

Autor článku: Jan Skřivánek

Autor fotografií: Jan Skřivánek

Publikováno: 18.10.2022

Aktualizováno: 28.10.2022