Facebook

 


PŘEŠÍN MÁ VODOVOD

Ve čtvrtek 30. prosince 2021 byl po necelých třech letech od začátku příprav uveden do provozu obecní vodovod v Přešíně. Tak ať slouží...


28. 12. 2021 proběhla na kolaudace díla - Vodovod Přešín a 30. prosince tak byl uveden do provozu obecní vodovod v Přešíně. Práce na díle probíhali bez větších problémů, což se týkalo i termínů prací, které na sebe navazovali. To platí i o zhotovování přípojek občanů, kteří si osobně zajišťovali své zhotovitele dle nabídnutých variant. V této době je namontováno kolem 25 vodoměrů. Ostatní se budou osazovat podle zájmu občanů. Celkové dokončení proběhne v jarních měsících, kdy přijede i velká část našich chalupářů.

Při pracích na vodovodních řadech, proběhlo v Tohlenově ulici i prodloužení plynového řadu. To znamená, že při jednom rozbagrování se rozvedly v této ulici jak hlavní řady vody i plynu. Všech šest majitelů mají na svém pozemku, již zavedeny jak přípojky vody tak plynu. V budoucnu bude tak cesta ušetřena dalších bagrování. Na nechánické silnici byla prodloužena obecní kanalizace o 70 metrů. Jelikož stávajicí kanalizace vyůsťovala mezi domy. Hlavním důvodem prodloužení byl velký zápach v létě a byla ohrožena studna prosakem. Na podzim byla opravena obecní cesta k Malostatku Blatiny. Byly odbagrovány zarostlé příkopy a vodoteče nasměrovány mimo cestu do příkopů. Oprava proběhla z důvodu, že dešťová voda se valila po cestě dolů až ke statku a všechna šmanda se vždy splavila dolů. Opravený úsek cesty se znovu pokryl hrubou drtí a cesta je sjízdná. Jednalo se úsek v délce 1,5 km. Na statku je trvale přihlášeno 5 osob a musí zde být umožněn příjezd integrovaných záchranných sborů.

V listopadu byla v obci vysazena u obecní cesty alej 19 vysokokmených ovocných stromů. Stromy zakoupili pan Karel Vlach a paní Martina Šollová vedoucí místní farmy. Výše zmínění si koupi stromů mezi sebou rozdělili. Obec tuto akci zaštítila technikou a zasazením stromů. Vysadily se švestky, jabloně, třešně, slivoně, jeřabiny a aronie. Na jaře dosadíme do volných míst keře jívy pro podporu včel.

Tak vidíte co jsme ještě stihli udělat při tak sledované a finančně náročné akci tj. vybudování vodovodu v Přešíně. Děkuji OÚ Čížkov, všem zůčastněným všech akcí na kterých jste se podíleli, často ve svém osobním volnu.

Děkuji vám
Jan Skřivánek, zastupitel obce Čížkov

4. 11. 2020 Výstavba vodovodu v Přešíně
6. 11. 2020 Výstavba vodovodu v Přešíně
12. 11. 2020 Výstavba vodovodu v Přešíně
24. 11. 2020 Výstavba vodovodu v Přešíně
7. 4. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
7. 4. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 5. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 5. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 5. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
29. 8. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
29. 8. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
30. 9. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
30. 9. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
30. 9. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
30. 9. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
30. 9. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
19. 10. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
19. 10. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
11. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
11. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
18. 11. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
15. 12. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
15. 12. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
15. 12. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
15. 12. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
16. 12. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně
16. 12. 2021 Výstavba vodovodu v Přešíně

Autor článku: Jan Skřivánek

Autor fotografií: Jan Skřivánek

Publikováno: 30.12.2021

Aktualizováno: 03.01.2022