Facebook

 


Přešín 2000 - 2014

Kronika obce Přešín z let 2000-2014 - Zapsala Libuše Bulínová.


Čas letí jako voda a v kronice Přešína chybí už 37 roků zápis. Za tu dobu se změnilo mnoho věcí. Nespokojenost s režimem před rokem 1989 vedla 17.11.1989  k „Sametové revoluci“, která znamenala konec vlády Komunistické strany v Československu.

Přišla svoboda, demokracie, soukromé vlastnictví, vracel se znárodněný majetek, vrací se majetek církvím…

Zaniklo mnoho firem, rozpadla se zemědělská družstva, zakládala se družstva majitelů pozemků…

1.1.1993 se Československá republika po dohodě rozdělila na Českou republiku / Česko / a Slovenskou republiku. Politické změny v celé Evropě výrazně ovlivnily i život na vesnici. Je škoda, že to nikdo nezaznamenal. Chtěla bych se pokusit se k některým událostem naší vesnice vrátit a zaznamenat je.

 

Přešín roky 2000 - 2014

Stavební úpravy domů

V těchto letech se Přešín hodně změnil, mnohé domy získaly nové majitele a to přineslo vlnu oprav.

Jak říká jeden soused:“Lavinovitě se šíří nové střechy.“ Ano, začaly se opravovat střechy, fasády, měnit okna. Vesnička prokoukla. Vznikly dokonce domy nové:

V roce 2012 si manželé Kostečkovi postavili nový roubený dům, čp.82 ,pan Potřeba s Martinou Uzlovou opravili „Kovárnu“, upoutá každého, kdo jede kolem - E 19. Čp. 67 „ U Kandrů“ bylo zbouráno a vyrostl tam úplně nový dům čp. 83. Manželé Skřivánkovi si postavili chatu E 20 k trvalému bydlení, dá se říct, že na zelené louce. Pan Šmíd E18 přistavěl ke své chatě chalupu. Manželé Havlovi si postavili nový dům čp. 78 (začali stavět v roce 1990 a stěhovali se v roce 1993).

Opravily se domy další. V některých domech byly opravy zásadní, jinde se postavily nové koupelny, vyměnily se střechy, okna.

Jedná se o tyto domy:

E 1 – Hantákovi, E 3 – p. Černá, E 5 – Darebníkovi, E 6 – Martinovi, E 8 – Vyhlídkovi, E 9 – Hudákovi, E 11 – Hojerovi, E 14 – Raškovi, E 16 – Bláhovcovi, čp. 3 – Hiršovi, čp. 8 – Kuglerovi, čp.16 - Jeřábkovi, Klub, čp. 18 – Herejkovi, čp.21 - Dvořákovi, čp. 25 – Bulínovi - pastouška, čp. 58 -Stollovi, čp. 60 – Hiršovi, bývalá škola, čp. 63 – p. Baumruková, čp. 64 – p. Herejk, Spolkový dům, čp. 68 – Matějkovi, čp.70 – Mazurovi,  čp. 71 – Kolářovi, čp. 72 –p.Zimmerhackl, čp. 74 – Hojerovi, čp. 76 – Pospěchovi, čp. 80 „ Maříkovic stodola“ – paní Rohanová, čp.81 – p. Šilhavá. Intenzivně se opravuje čp. 1 „ U Adamů“ a čp. 61 bývalá hájovna „ u Augsbergrů“.

Plynofikace obce

Velkou změnou pro život obyvatel Přešína byla plynofikace obce. Stalo se tak v roce 2006. Mnozí začali topit plynem. Je to ulehčení života na venkově a přispívá to ke zlepšení ovzduší. Za zavedení plynu se zasadil pan starosta Josef Hons ze Železného Újezda. Plyn byl zaveden i do dalších obcí patřících pod OÚ Čížkov.

Nové tradice

S mladými lidmi, kteří tady trvale bydlí, přišly i nové zvyky a tradice. Novoroční pochod, křístání na Velikonoce, ale to bylo vždycky, když se daly děti dohromady, stavění májky, tu staví hasiči u Hasičské zbrojnice na koupališti, tady také každý rok probíhá hasičské cvičení za účasti mnoha soutěžních družstev. Je tady i taková rarita, noční hasičské cvičení, které určitě splní účel procvičit hasiče i techniku, ale diváci si moc neužijí pohledu na soutěžící. Za to se lidé sejdou a popovídají o tom, co se přihodilo, co je těší a co trápí.

Přešínský sekáč

Klub pořádá v létě akce ke dni dětí. V letech 2000-2014 se konal „Přešínský sekáč“, sekání kosou. Účastnilo se ho každý rok kolem 12 sekáčů. Probíhal za hojné účasti diváků a při krásném počasí. První dva ročníky vyhrál přešínský rodák, pan Miroslav Šlejska. Po třech vítězstvích si pohár odvezl pan Miroslav Šobr z Tažovic. Dříve uměl sekat kosou každý, dnes už to umí málokdo. Přesto, jak to ukázal „Přešínský sekáč“, jsou mezi námi mistři starých dovedností.

Masakr motorovou pilou

Soutěží se i v jízdě zručnosti malých domácích traktůrků do vrchu, řeže se dříví při akci „Masakr motorovou pilou“. Pořádá se lampionový průvod – to je v listopadu, lampiony rozsvítí tmu, která se zimou přichází. Líbí se to hlavně dětem. Rozsvěcuje se už třetím rokem vánoční strom s ozdobami a světýlky u rybníčka. Pak vítáme další rok našeho života. Někdo s hudbou, někdo s vínem, ale většinou vesele, protože věříme, že bude dobrý, možná lepší než ten minulý. Na Nový rok pořádá Klub přátel pod Maštýřem novoroční pochod.

Dočkali jsme se i svateb:

Petr a Maruška Chottovi se brali v roce 2008
Leoš a Věrka Jeřábkovi v roce 2009

V Přešíně se v letech 2000 – 2014 narodilo plno dětí:

Chott Petr, Chottová Denisa, Chottová Štěpánka, Herejková Kristýna, Herejk Radek, Jeřábková Lucie, Jeřábek Leoš, Kostečka Jaroslav, Kugler Ondřej, Kuglerová Lucie, Pospěch Matěj, Pospěchová Anna, Skala Jiří, Skala Vojtěch, Šilhavá Anna

Zemřeli:

Chott Václav 2010 62 roků čp. 34
Hajdlberg František 2013 67 roků čp. 63
Herejk František 2005 84 roků čp.12
Herejková Věra 2014 91 roků čp.12
Herejk Ladislav 2003 52 roků čp. 64
Holá Jiřina 2011 70 roků čp. 43
Holý Václav 2011 37 roků čp. 43
Kandr Otto 2011 90 roků čp. 67
Komancová Marie 2009 77 roků čp. 29
Loukota 2006 85 roků čp. 52
Lindová Růžena 2009   čp. 32
Matoušek Bohuslav 2012 77 roků čp. 14
Matoušek Pavel 2011 45 roků čp. 14
Milt Josef 2002 80 roků čp. 31
Miltová Emílie 2013 86 roků  čp. 31
Sak Václav 2000 70 roků čp. 27
Schejbalová Anežka 2005 93 roků čp. 28
Šlejsková Jaroslava 2009 83 roků čp. 37
Vaníková Vlastimila 2008   čp. 39
Vaník Václav 2011   čp. 39

 

Záplavy 2001 – 2002

Voda, její nedostatek i přebytek je častým problémem vesnice.

Přešín leží v n.v. kolem 600 m / Maštýř 658 m n.m./. Vesnicí neprotéká ani potok, ani řeka. Přesto nás neminuly záplavy. Pršelo, pršelo a zase pršelo a zem se nasákla vodou. Voda z plání nad Přešínem tekla přes rybník, přetekla na cestu a uličkou se valila vesnicí. Ulička připomínala řeku.

V roce 2001 voda vyplavila z rybníčku ryby, které plavaly po proudu a lidé je po zahradách sbírali do kbelíků. I v čp. 25, které je od rybníčka dost daleko, jsme nasbírali na zahradě plný kbelík ryb.

V roce 2002 přišla záplava dvakrát: v dubnu a pak 15.8., kdy začaly ničivé povodně v celé České republice. V Přešíně voda zaplavila zahrady i některé studny, které museli Blovičtí hasiči čistit: čp. 27, 28, 29. Aby se podobná situace neopakovala, nechala obec udělat strouhu, která odvádí vodu z rybníčka mimo vesnici. Vede za koupalištěm dolů do luk k Louňavě. Buď voda teče z rybníčka přes koupaliště a pak kanalizací, pokud to kanalizace nepobere, voda teče strouhou do luk. Zároveň bylo utěsněno koupaliště /hasičská nádrž/ a voda v něm zůstává. Původně měla být nádrž naplňována vodou ze studní, které byly kvůli tomu vyhloubeny, ale nádrž vodu neudržela. Teprve tato úprava nádrž naplnila a my jsme mohli poprvé vidět nádrž plnou vody. Dokonce plnila i svoji původní funkci – koupaliště. Někteří se koupali a nebylo to špatné.

I v dalších letech pokračovaly problémy s vodou.

V roce 2013 se ucpala kanalizace u čp. 67 a způsobila havárii v domě čp.66, museli zasahovat hasiči, v domě čp. 66 měli plný sklep vody.

V roce 2014 se porouchala kanalizace u E 4, na zahradě se kanalizace protrhla a tlak vody byl tak silný, že gejzír vody stříkal do výšky 8 m. Zjistilo se, že trubky byly prorostlé kořeny stromů a tím se ucpaly. V tomto úseku se musely kanalizační trubky vyměnit.

 

Události v Přešíně v roce 2014

Počasí

Prožili jsme teplou zimu bez sněhu s mnoha slunečními dny, už v únoru jsme mohli pít kávu na terase. Bylo tak hezky, že v březnu se daly sázet brambory, a někteří sázeli! Na průměrnou teplotu byl tento rok nejteplejší za posledních sto let (to jsme nevěděli, co nás čeká v roce 2015).

Akce a události

Opravovala se kanalizace u E4. Upravoval se pozemek kolem hřiště, dávaly se trubky do země (strouha, která odvádí vodu). Jako každý rok pořádali hasiči posezení u májky. Klub pořádal své tradiční akce: novoroční pochod, sekáče, masakr motorovou pilou, závody sekaček a traktůrků, Přešínskou vařečku, maškarní rej, soutěž v karetní hře prší, lampiónový průvod, výroční valnou hromadu Klubu přátel pod Maštýřem.

Klub přátel pod Maštýřem

Klub přátel pod Maštýřem byl založen 25.4.2007 se sídlem v Přešíně čp. 16. Srdcem klubu a jeho hlavní hybnou silou je paní  Věra Jeřábková. Základním posláním klubu je obrození společenských a sportovních aktivit členů i nečlenů, kteří v Přešíně žijí, a nebo obec Přešín navštěvují.

Úroda jablek a brambor

Byla velká úroda jablek a brambor. Brambory se prodávaly za 600,- Kč za q, a to je cena velice nízká. Za tu cenu jsme si kupovali brambory od pěstitelů, v obchodě byla cena podstatně vyšší, tam stál 1 kg brambor 12-15 Kč a během roku se cena ještě zvyšovala.                                                

Úhyn včelstev

Na podzim uhynula našim včelařům většina včelstev. Příčinou byla varraóza. V sousední vesnici se stalo, že včelař přišel o všech svých 33 včelstev. U nás to nebylo tolik co do počtu, ale bylo to velmi smutné, když v úlech nezůstala ani jediná včela. V Přešíně jsou v současnosti 4 včelaři: p. František Chott čp.38, p. Karel Vlach čp.29, p. Milan Hanták E 1 a p. Vít Bulín čp.25. Celkem uhynulo v Přešíně 12 včelstev.

Úmrtí

Zemřela nejstarší občanka obce paní Věra Herejková čp.12, ve věku 91 let.

Knihovna

V Přešíně funguje knihovna, o kterou se velice obětavě stará paní Ivana Plachá z čp.31.

Volby do zastupitelstva obce

Tento rok probíhaly také volby do obecního zastupitelstva, za Přešín byl zvolen pan Petr Chott čp. 34. Je to jeho již druhé volební období.

Výměna transformátoru

Byl zbourán zděný transformátor /škoda/ a postaven na jeho místě kovový.

Daň z pozemku

Od 1.1.2014 došlo ke změně při placení daně z pozemku. Dosud ji platil ten, kdo na půdě hospodařil. Od začátku roku 2014 ji platí majitel pozemku.

Narození

A to nejlepší nakonec: V květnu se narodila Anička Šilhavá.