Facebook

 


PŘEŠÍN - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

V roce 2014 uběhlo 100 let od začátku První světové války. Libuše Bulínová pro nás připravila ohlédnutí za všemi přešínskými muži, kteří touto válkou museli projít.


V roce 2014 uběhlo 100 let od začátku První světové války. Tato strašná válka byla historickým zlomem v dějinách lidstva. Byl to jeden z nejrozsáhlejších konfliktů v historii, říkalo se jí také Velká válka. Trvala od roku 1914 do roku 1918 a vyžádala si skoro 8 milionů lidských životů. Zasáhla do života všech, vojáků i civilních obyvatel. Zasáhla i obyvatele Přešína.  Tátové, synové a hospodáři odešli a zůstaly ženy a děti, matky, které se musely postarat. Při loučení plakali, vrátí se ten jejich voják? To nikdo nevěděl, mohli jen doufat a modlit se. Dnes si neumíme představit, jak těžké období lidé v té době prožívali. Hrdinové byli na obou stranách fronty a hrdinové usínali a probouzeli se i pod střechami přešínských chalup.

Z Přešína odešli do 1.světové války jako vojáci tito občané:

Václav Draský, čp.18 Josef Linhart, čp.32 Václav Páv, čp.48
Václav Pfefr, čp.23 Josef Houška, čp.35 Josef Motl, čp. 49, kovář
Josef Stropnický, čp.21 Josef Somolík, čp.38 Václav Vaník, čp.50
Antonín Brožík, čp.24 Václav Vaník, čp.39 František Šimek, čp. 52
Jan Skřivánek, čp.27 Jan Mík, čp.40, učitel Vojtěch Draský, čp. 58
František Schejbal, čp.28 Václav Benetka, čp.42 Josef Draský, čp. 58
Jakub Schejbal, čp.28 Josef Linhart, čp.45 Jan Malý, čp.63
Josef Nygrýn, čp.30 Václav Linhart, čp.45 Josef Šefl, čp.3
František Nygrýn, čp.30 Vojtěch Komanec, čp.46 Josef Chodora, čp.6
Josef Brožík, čp.31 František Mík, čp. 47 František Chodora, čp.6
Josef Kugler, čp.8 František Rach, čp.11 Jaroslav Chodora, čp.6
Václav Kugler, čp.8 František  Herejk, čp.12 Václav Chott, čp.15
Václav Houška, čp.16 Václav Kalivoda, čp.44, Krahulice Celkem to bylo 38 vojáků.

 

Sedm z nich válku nepřežilo. Padli na frontě, zemřeli na následky zranění, v zajetí a nebo na útrapy s válkou spojené.

 

Jan Skřivánek
nar. 3.9.1874, zemřel 1.9.1916 v Durazu v Albáni, zůstaly po něm nejméně čtyři malé děti

Václav Benetka

Josef Nygrýn
nar. 8.1.1882, zem. 22.4.1918, byl vojínem c.k.pluku 35. Zemřel ve vojenské nemocnici a je pochován v Čížkově.

Jan Malý
nar. 15.5.1875, zem. 28.6.1916. Zemřel ve vojenské nemocnici a je pochován v Čížkově. Pro vdovu po Janu Malém to byla velká rána, protože měli 6 dětí.

Josef Linhart
padl na italském bojišti 1.2.1918.

František Mík
zemřel v roce 1915 v ruském zajetí.

Josef Kugler
nar. 9.11.1882, zem. 14.4.1916. Byl zraněn do nohy a byl doma na dovolené. Do války se už vrátit nechtěl, a tak se odhodlal k zoufalému činu. Jak píše kronikář pan Václav Schejbal, pokusil se vyhnout válce tím, že něco vypil. Šel do Krahulic ke strýci na návštěvu a tam zemřel.

 

Jan Skřivánek (1874-1916) čp.27 Josef Somolík, čp.38 Antonín Brožík (1874-1965) čp.24
 


Památná deska

V Přešíně bylo, ještě před 1.světovou válkou, 8.1.1908, založeno Stavební nákupní a výrobní družstvo „Dělnický dům v Přešíně“, které postavilo Spolkový dům v Přešíně. /čp.64/  Toto družstvo po válce uctilo památku svých členů mramorovou deskou s jejich fotkami a textem:

„K uctění památky svých členů zahynuvších ve světové válce věnuje Družstvo“

Na desce jsou tři jména: Jan Skřivánek, František Mík a Josef Linhart.

Tato deska byla umístěna ve Spolkovém domě přímo proti vchodu, takže každý kdo vešel, si tyto oběti mohl připomenout. Protože Spolkový dům přešel do soukromých rukou a není už tam provozována hospoda,  přemístil pan Jan Skřivánek (vnuk) v roce 2003 mramorovou desku na stěnu Hasičské zbrojnice, kde je dodnes.

 Legionáři

V brožuře Legionáři jižního Plzeňska najdeme pod heslem Přešín tato jména:

Brožík Josef  16.10.1893, R, 3. pluk

Houška Josef  19.12.1893, F, 23.,24. pluk, střelec

Chodora František  15.12.1883, R, 9. pluk

Chott Václav  3.3.1878, F, dobrovolník

Kugler Václav  23.8.1885, F, 21. pluk, střelec

Nygrýn František  20.6.1885, I, 31. pluk, střelec, zajat 22.8.1917, vstup do legie 12.7.1918

Schejbal František  12.7.1898, F, 21.,22. pluk, střelec

Schejbal Jakub  20.8.1884, F, 23. pluk, desátník
 

 
František Chodora, ruský legionář, Přešín čp.6   František Schejbal, francouzský legionář, Přešín čp.28
 


Z 38 vojáků, kteří narukovali, jich 7 válku zaplatilo životem.

8 vojáků přeběhlo na stranu nepřítele Rakouska-Uherska, vstoupilo do vznikajících československých legií a vrátili se jako legionáři.

Rakousko-Uhersko přestalo existovat a 28. října 1918 vznikla samostatná Československá republika.

 

Pohlednice poslané na frontu Josefu Somolíkovi, Přešín čp.38


Pohlednice z fronty (rodina Brožíkova)


Pozdrav z fronty (rodina Brožíkova)

 


Zdroje: Kronika Přešín, Archiv Blovice
Fotografie zapůjčili: Martina Uzlová, Václav Schejbal, manželé Brožíkovi - Čečovice

Pro www.obec-cizkov.cz
Libuše Bulínová - kronikářka Přešín