Facebook

 


LIŠKOV - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

U příležitosti stoletého výročí od první světové války Vám přinášíme málé historické ohlédnutí zaměřené tentokráte do Liškova.


V letošním roce si v rámci obce Čížkov připomínáme velké kulaté výročí, které nás dělí od jednoho z nějvětších krvavých konfliktů v dějinách lidstva, a který byl až do roku 1939 znám jako Velká válka či Světová válka. Při této příležitosti bychom Vám rádi v následujících měsících přinášeli nejrůznější články k tomuto tématu.

V dnešním historickém ohlédnutí se podíváme do Liškova. Pan Jaroslav Krýda přepsal z liškovské kroniky zápis čmelínského řídícího učitele Josefa Frouza a k dispozici máme i několik fotografií (pohlednic) z rodinného alba, které poskytla paní Jarmila Kalabzová z Liškova. Snímky z válečné fronty posílal své manželce Marii pan Vojtěch Kalabza z Liškova čp. 43 "U Notárů".
 

Z liškovské kroniky

Z nesmírného množství útrap, bolesti a ztrát, jež natropila velká válka, připadl obci také díl. Muži skoro všichni odešli k plukům a v málokterém čísle zůstala rodina nedotčena. Naši vojíni strádali v poli, krváceli, zmírali za cizí cíle a rodiny doma strádaly v bídě, lopotě a v stálém strachu o svoje v poli. Nastalo ovzduší, v němž dobře dařilo se nízkým charakterům, sobcům, kteří všeobecné bídy a vzrušení válečného dovedli využitkovati k ukojení své nenasytnosti. Nedostatku, způsobeného blokádou Rakouska a jeho spojenců použili tito upíři, aby vystupňovali drahotu nutných potřeb až do nemožnosti. Leč je tu vzpomenouti těch, kteří i za těchto poměrů pomáhali svým trpícím spoluobčanům, ač počet jich je proti počtu oněch vydřiduchů prostě nepřijatelný. K lichvě, k útisku přímo sváděl způsob, jimž erár zabavoval všechny výrobky, zvláště poživatiny. Jím nutil k zatajováním potřeb a prodáváním jich - pod rukou. Veřejně přístupné obchody zely prázdnotou, ale kupčilo se čile v soukromých bytech. Tyto poměry se vystupňovaly tak, že pod rukou musel nakupovati každý, chtěl-li zachovati zdraví a život.

Ve městech před výdejnami mouky, chleba a jiných potřeb tísnily se fronty chatrně oděných žen, dětí a starců s pověstnými chlebenkami, cukřenkami, moučenkami. Od nás se chodilo s různými - cukerin do Vrčeně apod.

Mlýny byly střeženy a každé nevykázané melivo bylo zabaveno.Také zásob kuřiva se zmocnili keťasové. Pořádný doutník, tabák bylo možno koupiti jen pod rukou za nepřiměřený peníz, nebo za výměnu daleko cennější věci. Tabák, jenž vydáván byl na tabačenky, byl náhražkou a tak náruživým kuřákům nezbylo než uchýliti se ke svépomoci - kouřila se nať, sušené listí stromů, mařinka vonná, chmel aj.

Za ukryté zásoby potravin a jiných potřeb pro obchod pod rukou, za zničené zásoby na frontách hledána náhrada neslýchaným zpřísněním prohlídek a zabavováním, jež vystupňováno bylo postupem času do té míry, že mnohému hospodáři nezbylo zrna na setbu, ani bramborů k sadbě, nesmyslnou rekvizicí dobytka připravan mnohý hospodář i o schopný potah k obdělávání půdy.

Rekvírováno bylo bylo všecko - maso, obilí, luštěniny brambory, máslo, výrobky mléčné, mák.

Vypisovány často válečné půjčky a vymáhány s neslýchaným způsobem peníze. Nebylo šetřeno ani veřejných peněz a sirotčích. A tak občané dávali Rakousku - Uhersku všechno - peníze, klid, zdraví, spokojenost, radost, charakter, krev i životy.

 

Kterak se ztížily životní podmínky, nejlépe posouditi v následující tabulce.

Druh zboží Cena 1914 Cena 1919 % rozdíl   Druh zboží Cena 1914 Cena 1919 % rozdíl
Hovězí maso 1 kg 1,80 K 20 K 1011 % Káva 1 kg 4,20 K 46 K 995 %
Vepřové maso 1 kg 1,96 K 28 K 1329 % Mléko 1 litr 0,12 K 3 K 2400 %
Skopové maso 1 kg 1,60 K 24 K 1400 % Čaj 1 kg 70 K 240 K 243 %
Vepřové sádlo 1 kg 1,60 K 24 K 1400 % Pivo ½ litru 0,14 K 1 K 614 %
Kopa vajec (60 ks) 4,80 K 73 K 1421 % Uhlí 1 q 2,30 K 21 K 813 %
Máslo 1 kg 3,20 K 56 K 1650 % Pánský oblek 70 K 1.600 K 2185 %
Vykrmená husa 6 K 240 K 3900 % 1 pár bot 16 K 240 K 1400 %
Brambory 1 kg 7 K 200 K 2757 % Košile 7 K 80 K 1043 %
Cukr 1 kg 0,80 K 3 K 275 % Mouka 0,40 K 20 K 4900 %

Pozn.: Původní tabulka z liškovské kroniky obsahující pouze ceny v roce 1917, byla vyměněna za tabulku sestavenou
Martinem Kotáskem ml. na základě podkladů Českého statistického úřadu a Moravského zemského archivu v Brně.

Ceny potravin a zboží těsně před vypuknutím války a po válce jsou více vypovídající a zásadně se neliší od hodnot v kronice.

 

Neblahý následek všeobecné bídy zjevil se také brzy - propukly choroby z podvýživy, zejména u dětí. Úmrtnost stoupla koncem války zavlečením španělské chřipky. Válka způsobila rovněž těžký pokles mravnosti, nastaly rozvraty v rodinách, zpustnutí mládeže. Ale z běd a strastí válečných vyrostla naše svoboda a 28. říjen je zapsán zlatým písmem v dějinách našeho národa.Je nám líto obětí, jež se nedočkali naší samostatnosti. Těch nesmí býti zapomenuto!  Jsou to naši padlí. 3 příslušníci zaplatili největší válečnou daň. Jsou to:


Jan Kovář, čp. 19, nezvěstný v srbském zajetí
Jan Čada, čp. 26, zemřel v srbském zajetí
Václav Skala, čp. 38, padl v roce 1917 na rumunské frontě


ČEST JEJICH PAMÁTCE!


21. prosince 1918 náš národ okázalým způsobem uvítal v Praze příjezd prvního prezidenta T. G. Masaryka a legionářů,
kteří se vraceli v letech 1919 -1920 ze zahraničí.

 


 

POZDRAVY Z VÁLKY

Na společné podobence se svými kamarády z listopadu 1914 píše Vojtěch Kalabza své ženě Marii:

"Draze milovaná manželko, z dálky já vás nastokrát pozdravuju a posílám tě podobenku, co sem se dal fotografovat z mýma kamarádi. Jak to obdržíš, tak mi hned odepiš, tak tě vypisuju kerí sme to všichni: Vojtěch Kalabza, Sládek Josef, Vojtěch Kozák, Franz Michálek, Franz Moravec ze Čmelín, Josef Šampalík z Radošic, Josef Hach z Čížkova."

S Bohem na shledanou

 

    Vojtěch Kalabza (1876 - 1966)


  

 

Na dalším snímku sedí Vojtěch Kalabza druhý zleva v prostřední řadě a na pohlednici z 23.6. 1916 píše:

"Já měl zrovna službu, proto mám na sobě patrontašku. Draze milovaná manželko a dítky, předně přijměte odemě srdečný pozdrav se stálou spomínkou na vás a co se týče mě já jsem chvála Bohu zdráv. Milá manželko a dítky posílám vám fotografii z mojí vartou, ale to nejsou eště všichni, oni bily někteří na patrole. S B. Na schledanou Váš věrný otec V.K."
 

Vojtěch Kalabza z Liškova v první světové válce.
Vojtěch Kalabza z Liškova v první světové válce.
Vojtěch Kalabza z Liškova v první světové válce.
Vojtěch Kalabza z Liškova v první světové válce.
Vojtěch Kalabza z Liškova v první světové válce.
Vojtěch Kalabza z Liškova v první světové válce.

Pro www.obec-cizkov.cz připravili:
Dušan Skala, Jaroslav Krýda, Jarmila Kalabzová

 


VÝZVA - Máte doma fotografie z první světové války?

Obec Čížkov připravuje v letošním roce důstojné oslavy 100 let od první světové války, které se za účasti veřejnosti, ale i mnoha osobností veřejného a politického života, uskuteční v sobotu 3.6.2017 od 10 hod. v Čížkově. Při této příležitosti bychom rádi vytvořili projekci z dobových fotografií a dokumentů, která bude promítána během slavnostního dne v kulturním zařízení v Čížkově. Během následujích měsíců Vám také na internetových stránkách budeme přinášet historické články k tomuto tématu.

Pokuď máte doma historické fotografie či dokumenty, týkající se první světové války, ozvěte se prosím na kontakt: MgA. Dušan Skala, tel: 734 633 309, e-mail: dusan.skala@post.cz. Popřípadě fotografie můžete osobně donést na obecní úřad v Čížkově. Všechny materiály Vám budou po digitalizaci vráceny. Děkujeme