Facebook

 


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV ZO ČÍŽKOV 2019

Dne 2. 2. 2019 se v hostinci v Sedlišti uskutečnila výroční schůze ČSV ZO Čížkov.

Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.
Výroční členská schůze ZO Čížkov 2.2.2019 v Sedlišti.

Zápis z výroční členské schůze ZO Čížkov
ze dne 2.2.2019

Dne 2.2.2019 se uskutečnila v pohostinství SEDLIŠTĚ výroční členská schůze ZO Čížkov.  

Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti ZO
  3. Zpráva o hospodaření ZO
  4. Zpráva revizní komise
  5. Diskus
  6. Návrh a schválení usnesení
  7. Závěr                    

Zahájení schůze provedl př.Šípkovský. Schůzi řídil př. Krejčí. Zprávu o činnosti ZO za uplynule funkční období provedl př. Šípkovský. Ve zprávě byla konstatována aktivní činnost členů celého výboru včetně práce důvěrníků.Výbor se pravidelně scházel dle celoročního plánu v Penzionu Zahrádka a v hasičském klubu Zahrádka. Kladně byl rovněž hodnocen přístup členské základny k problematice léčení varroázy a sběru měli. Díky tomuto přístupu je současný stav zamoření v ZO na velmi nízké úrovni.

Na programu schůze byl rovněž sběr vzorků měli a jejich zaslání do Výzkumného ústavu včelařství Doll u Prahy. Na základě výsledků této kontroly výbor ZO rozhodne o dalším léčení varroázy v ZO.

Ve zprávě byl rovněž konstatován vysoký věkový průměr členské základny a nastíněn postup na její omlazení.

Zprávu o hospodaření ZO za uplynulé funkční období přednesl př. Zdeněk Šelmát. Ve zprávě byl konstatován stav účtu k 31.12.2018. Stavy jednotlivých položek účtu včetně položek na léčení a vedlejší výdaje jsou obsaženy ve zprávě pokladníka o hospodaření.

Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl předseda revizní komise př. Jiří Bárta. Bylo konstatován, že revizní komise neshledala žádné neshody v dokladech a účetnictví.

Připomínky z diskuse zaneseny do odsouhlaseného usnesení.

Průběh výroční členské schůze je znázorněn na přiložených fotografiích. Pro doplnění je přiložen graf členské základny ZO Čížkov v závislosti na počtu včelstev a letopočtu. Graf znázorňuje stav členské základy od roku 1930 k 7. 2. 2019

Značný pokles včelstev v ZO  nastal na závěr roku 2014 a v roce 2017. V současné době je v celé ZO Čížkov pouze 112 včelstev,tento stav  není ještě konečný, částečný úhyn nastane v průběhu zimní sezony .

Příčiny plošného úhynu včelstev zatím nejsou stanoveny. Z nepřímých důkazů zatím je potvrzeno, že na plošném úhynu včelstev se z velké části podílí plošné použití pesticidů v zemědělství. Přípravky jsou v různé formě používány pro postřik zemědělských plodin, postřik jako hnojivo, postřik k hubení plevele. Při postřiku se mají dodržovat určitá pravidla,zejména bezvětří.

V případě větru jsou mikročástice pesticidů rozprášeny v okruhu několika km.Pesticidy v různé formě pak zasáhnou pitnou vodu,spodní vodu, ovoce  zeleninu, včetně negativního dopadu na zdraví ….

Zasáhnou-li mikročástice nervový systém včely,nastává její prostorová dezorientace, včela se nevrací do úlu, hyne v přírodě.

Důsledek : během krátké doby (týden) nastane plošný úhyn zasaženého včelstva, úl plný zásob, bez včel.  

Závěr: ZO Čížkov bude iniciovat OV ČSV aby se danou problematikou zabýval

ZO Čížkov  6. 2. 2019
zapsal: Ing. František Krejčí
Jednatel ZO  Čížkov

Autor fotografií: Ing. František Krejčí

Publikováno: 02.02.2019

Aktualizováno: 22.05.2019