Facebook

 


VYCHÁZKA DO BRD

Ve čtvrtek 17.11. 2016 se sešlo několik účastníků, aby se splečně s presidentem Republiky Čížkov Zdeňkem Tomáškem vydali na podzimní vycházku do Brd.

V Chynínských bukách z leva L. Bulínová, president Republiky Čížkov a Míra Jílek.
V Chynínských bukách z leva Mirďa Jílek, Zděnda Kec, Nikol Čudová, Deny Bílková a Jarda Krýda.
V Chynínských bukách - jsou to nohy dinosaura?
V Chynínských - bukách prastaré kmeny buků.
Na Marásku (Na bůrku) z leva Líba Bulínová, Jarda Krýda, president rep.Čížkov, Deny Bílková, Zděnda Kec, Míra Jílek, Mirďa Jílek ml., Maty Jílek, Mirďa Jílek st. Niky Čudová a smečka nejlepších přátel člověka.
Na Marásku (Na bůrku) pouze jedna změna, druhý stojící z leva místo presidenta Vítek Bulín, autor všech snímků

Jako každoročně je 17.listopad, svátek boje za svobodu a demokracii, zasvěcen v republice Čížkov i dni, kterým se oficiálně uzavírá houbařská sezona. Počasí na nás bylo letos vlídné, a tak se vycházky do Brd, potažmo do Přírodní rezervace Chynínské buky a na nejvyšší místo v okrese Plzeň - jih, 800,5 mnm vysoký vrch Nad Maráskem vypravili i děti. Část se na trasu vypravila pěšky již z Čížkova a další účastníci se k nám připojili v Chyníně. Celou skupinu doplnili i čtyři pejskové. Trasa vedla směrem do "Hraniček", přes Vypálenou do "buků" a po žluté na Marásek, pro nás domorodce spíše na "Bůrek".Po cestě jsme určili několik druhů hub, např. lištičku pomerančovou, hřiba hnědého, muchomůrku červenou, třepenitku svazčitou, penízovku sametonohou, opěnku měnlivou a i třeba špičku česnekovou a byl nalezen i již notně schátralý exemplář hřiba smrkového. Kolorit hub dokreslovalo velké množství chorošů. Leč účelem vycházky bylo i potěšení z okolní přírody a nesměla chybět svačinka s pečenými buřty. President Republiky Čížkov neúnavně častoval účastníky výkladem o houbách, lesnictví a místopisu včetně pomístních názvů. Účastníky patrně nejvíc zaujal pomístní název těsně za Chynínem, a to "Močítka". Byť to zní téměř přesvědčivě ve smyslu slova významu , název vznikl z toho, že se zde nachází prohlubně plné čisté vody, a chynínské ženy sem chodili namáčet (močit) prádlo. Vysvětlili jsme si i vznik názvů Vypálená, štajnerák, jezárka, fajmanky, bůrek, telefonka a třeba i bavorská alej. Povídalo se i o pozůstatcích zamýšlené těžby uranu z padesátých let minulého století, které v této lokalitě připomínají dvě uzavřená a zabetonovaná důlní díla. Nu, vycházka se po vší stránce vydařila a spokojenost účastníků byla vyjádřena požadavkem pokračovat dalšími podobnými akcemi. Tak tedy na trase zase někdy na shledanou.

Účastníci, kteří vyšli z Čížkova a zase se zpět pěšky vrátili, našlapali cca 13 kilometrů, z Chynína do Chynína se ušlo cca 7km.

Autor fotografií: Vítek Bulín

Publikováno: 17.11.2016

Aktualizováno: 22.05.2019