Facebook

 


130 LET SDH ČÍŽKOV

V sobotu 29.6.2019 se v Čížkově uskutečnily oslavy 130. výročí od založení místního sboru dobrovolných hasičů.

130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019
130 let SDH Čížkov 29. 6. 2019

Tento slavnostní den započal pietním aktem u pomníku padlých čížkovských mužů v I. světové válce. Sbory, které přijely k účasti na cvičení se seřadili ke slavnostnímu pochodu u pomníku i se svými praporečníky. Průvod doplnili i praporečníci z některých sborů, které se cvičení nezúčastnili. V čele průvodu byly neseny vlajky České republiky, Obce Čížkov, SDH Čížkov a vlajka Sdružení hasičů ČMS. Slavnostnímu aktu a průvodu vele starosta čížkovského sboru a starosta Okrsku Čížkov v jedné osobě bratr hasič Miloš Heřman. Krátký projev přednesl jednatel sboru a zastupitel obce Čížkov Ing. Zdeněk Tomášek. Věnec k pomníku, ve slavnostních uniformách, položili členové čestné stráže Miroslav Jílek a Tomáš Tomášek, stuhu upravil dlouholetý člen sboru Václav Davídek. Po té zazněla Československá hymna a na to se průvod vydal na cvičiště za návsí v Čížkově. Zástup čítal mnoho desítek lidí a kromě jiných, jsme v něm zaznamenali uniformovanou tříčlennou delegaci SDH Sedliště, kde za zaznamenání stojí velice slušivé hasičské oblečení obou žen, které doprovázeli svého kolegu hasiče.

Na cvičišti, při slavnostním nástupu vlajkonošů, velitel čížkovského SDH bratr hasič Jaromír Jílek, ostužkoval výročními stuhami přinesené prapory praporečníky jednotlivých zúčastněných sborů, včetně praporu obce Čížkov. Po té započalo hasičské cvičení. Neneslo se v soutěžním hávu, ale přesto svou rozmanitostí velmi zaujalo dobrou stovku přítomných diváků. Určitě potěšilo vystoupení dětí z SDH Přešín, které patří mezi nejlepší v našem okolí. Velkou pozornost si vynutilo vystoupení hasičů z Vrčeně. V historických bílých uniformách a s „pumpovací“ stříkačkou navodili rázem atmosféru z dob založení nejen našeho, ale i všech okolních hasičských sborů. Borci se velice tužili a to i za pomoci dobrovolných „pumpovačů“ a předvedli, že sice s velikým vypětím sil, byla tato technika spásou před v dřívějších dobách velice častými požáry. Pak k předvedení současné klasické práce soutěžního družstva nastoupili hasiči SDH Přešín (v poslední době dosahují vynikajících výsledků) a dvě družstva SDH Čížkov a to „soutěžáci“ a druhé družstvo, v dobrém slova smyslu, veteránů. V průběhu svých vystoupení museli, krom klasického útoku, zdolat i sestavenou překážku v podobě jednopatrové stavby a byť to nebývá vždy zvykem, aby hasič nepil pivo, po zdolání překážky vypít sklenici čisté vody. Záměr mohl být lehce s nadsázkou, ale vzhledem k velikému horku, které vládlo na nestíněném cvičišti, mohl být tento úkol pro cvičící hasiče vlastně občerstvovací stanicí. Ale všichni zvládli nejen tuto „zákeřnou“ překážku, ale i všechny své úkoly a hasičský útok zdárně dokončili. Pak se představila ještě nově založená Jednotka dobrovolných hasičů obce Čížkov. Poprvé v akci ukázali veřejnosti opravené a rekonstruované hasičské auto Karosa, které obec zakoupila pro tuto jednotku z plzeňského pivovaru. Hasiči předvedli práci na místě automobilové nehody, nu a jak se říká „ nikdo doma prorokem“ zradila je z počátku akce prodlužovačka elektrického vedení. Vše se však v zápětí opravilo a i tato akce byla dokonána. Hasičské cvičení bylo u konce.

Diváci však ještě zůstávali pod velkým stanem, neb pitný i jídelní servis stále fungoval. Zde platí výsostné poděkování Železnoújezdečákům Ladislavu Kuželovi, Pavlu Krocovi a Sváťovi |Mocovi, kteří připravili s bezkonkurenční šikovností rožněného vepříka, dále pak „pitivodnému  servisu“ v podání Petra Kokošky a jeho velice šikovných dcer Lucky a Helenky. Kokoškům patří dík i za organizaci záležitostí potřebných tisků v tiskárně v Plzni. Samozřejmě, že patří dík všem hasičům a dalším pomocníkům. Zde se neodvážím jmenovat, abych na někoho nezapomněl. V přátelské náladě uběhlo odpoledne rychle jako voda v hasičských proudnicích a dění se počalo stěhovat na náves mezi obecní úřad a hasičský klub na sportovní  hřiště, kde se odehrál závěrečný akt oslav 130 let od vzniku Sboru dobrovolných hasičů Čížkov. Konala se zde, pod širým nebem, taneční zábava. Hrála nám k tomu , a nutno konstatovat, že velice pěkně, hudební skupina ORION. Dokázala vyprovokovat a udržet velice příjemnou náladu všech účastníků a tak jsem přesvědčen, že kromě Čížkováků byli spokojeni i Ti, kteří na oslavy, co by v minulosti členové SDH Čížkov, přijeli i ze širokého okolí. Děkuji touto cestou, že si zachovali dobrý vztah k Čížkovu např. manželé Benediktovi a Panešovi z Nepomuku, manželé Bláhovi z Plzně, manželé Jedličkovi z Trpíst, manželé Šaškovi ze Zdemyslic, manželé Sedláčkovi z Hlavence od Brandýsa nad Labem. Bylo zde i mnoho jiných „nečížkováků“, ale pohříchu mladé generace, a tak si nedovolím, je pro tuto záležitost identifikovat a jmenovat. Jsem však přesvědčen, když o druhé hodině ranní zábava končila, byli všichni, včetně pořadatelů spokojeni. Druhý den  v neděli, opět za velikého parna, ti mladší hasiči uklidili cvičiště i místo zábavy a oslavám byl definitivní konec. Stály však za to. Tak ať čížkovským hasičům neubývá sil, a ať dál vzkvétá Sbor dobrovolných hasičů v Čížkově.

V Čížkově 1. 7. 2019
Zapsal Ing. Zdeněk Tomášek, jednatel sboru.

 

Projev u pomníku padlých čížkovských mužů v I.světové válce u příležitosti oslav 130- ti let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Čížkově 29. 6. 2019.

Bratři a sestry hasiči, dámy a pánové, vážení hosté.
Sbor dobrovolných hasičů v Čížkově slaví 130 výročí od svého založení. Je to časový úsek, ve kterém se již vystřídalo 5 až 6 a možná i sedm generací čížkovských, nebo z Čížkova rodově pocházejících obyvatel. Všichni prožívali a prožívají svoji dobu svým způsobem života, a že to byla a je doba rozmanitá, a vhledem k dvěma světovým válkám v určitých časových obdobích i velice těžká. Dnes žijeme přítomností v poměrně klidné době a věřím, že naším cílem je ještě šťastnější budoucnost pro  naše potomky. Abychom mohli dostát svému předsevzetí, je nutné velice dobře znát naši minulost. Stojíme u pomníku se jmény osmnácti čížkovských mužů, kteří v I.světové válce položili, a jistě ne dobrovolně, své životy. Historie však dokázala , že z odkazu jejich obětí vzešla lepší doba, která dala základ ať již samostatné Československé republice, nebo demokratickému vývoji ve společnosti, k široké dostupnosti vzdělání a humanizmu vůbec. V dobrém slova významu buďme dobrými čížkovskými patrioty a uctěme památku čížkovských mužů, u nichž se oprávněně domníváme, že byli členy našeho sboru. Z písemných záznamů o naší 130 leté historii nikdy nevymizí tato jména : Josef Čada, Jan Heřman, Josef Houška, Jan Chott, Jaroslav Chott, Josef Kuba, Jan Novák, Jaroslav Novák, Josef Přibyl, Jan Rach, Václav Rach, František Sak, Karel Sak, Josef Šimáně, Václav Vaník, Jan Zach, Václav Zach, Václav Vaník. Čest jejich památce.

Projev přednesl Ing. Zdeněk Tomášek, jednatel SDH Čížkov a zastupitel obce Čížkov

Autor fotografií: Petr Šrachta st., Dušan Skala

Publikováno: 29.06.2019

Aktualizováno: 04.07.2019