Facebook

 


UČITEL KAREL RODINA

Informace o učiteli, badateli, písmákovi a hudebníkovi Karlu Rodinovi, který v obecné škole v Čížkově působil v letech 1913 - 1925.


KAREL RODINA

V létech 1913 – 1925 působil v Čížkovské škole učitel, badatel, písmák a hudebník Karel Rodina.
Narodil se v Dožicích 18.10.1884. Po vystudování „učiteláku“ v Plzni učil jako mladý začínající učitel na několika školách až zakotvil v Hromnici, obci nalézající se na sever od Plzně, kde působil 8 a půl roku. Příliš však zde spokojen nebyl. Následujících 13 let učil v Čížkově a naposled působil v Koterově. Dne 1.1.1940 odešel v 55 letech do penze, aby uvolnil místo pro mladé učitele přicházející ze zabraného pohraničí.

Jeho působení v Čížkově bylo přerušeno na 6 let, kdy narukoval do I. světové války. Nejprve byl nasazen na frontu v Srbsku, po ústupu a rozbití jeho pluku, byl po krátkém odpočinku převeden do Haliče proti Ruské armádě. Zde se nechal zajmout a po strastiplném putování po několika zajateckých táborech, zakotvil u československých legií, kde působil v orchestrech u kapelníka Uhlíře. Domů se vrátil v září 1920. V roce 1921 si vzal ve svých 37 letech za manželku svoji kolegyni učitelku Marii Davídkovou původem ze Železného Újezda. Měl s ní 2 děti: Dceru Julii, která se narodila v Čížkově v roce 1922
a syna Karla narozeného 1925.

Karel Rodina se nezabýval jen učitelováním. Jeho rozhled a působení bylo mnohem širší. Především to byl hudebník, dále se zabýval vlastivědou, historií a dialektologií. Publikoval v různých časopisech, sbíral noty a texty písní a ještě ve vysokém věku hrál na varhany v kostele na Jiráskově náměstí v Plzni. 19.9.1959 si zahrál opět na varhany v Čížkovském kostele na svatbě Marie Benediktové, dcery své neteře Marie. Také myslím, že významně obohatil i Čížkovskou kroniku, kde popsal vznik jednotlivých domů a rodů zde sídlících.

Karel Rodina zemřel 9.6.1969.


Dílo:

  • Vlastivědné a národopisné črty z mé rodné vsi Dožic
  • Jak jsem prožil světovou válku  - obě tyto publikace v kopiích vlastním
  • O pomístních jménech v Čechách
  • Soumrak západočeské mluvy nářeční
  • Vlastivědné práce národopisu a dialektologie uveřejňované v „Naší řeči“, v „Mladé stráži“ i jinde
  • Sběr národních písní a textů pro vlastivědné muzeum
  • Harmonizační a instrumentační úpravy textů i hudebních děl v oboru divadelním a tělocvičném jako hudební referent plzeňské župy Sokola.
  • Harmonizační a instrumentační úpravy chrámové hudby
  • V roce 1969 věnoval Akademii věd své celoživotní dílo „Dialektologie Plzeňska“ včetně slovníku.

Poznámka:
Poslední dva snímky uveřejněné na webu o Čížkovské škole jsou z roku 1921 a jsou na nich mimo učitele Rodiny a jeho manželky i moje rodiče, moje teta, můj strýc, dokážu poznat i některé žáky ze Zahrádky. Originály těchto fotografií vlastním.

Sestra Karla Rodiny Marie se provdala za Jana Bláhu z Budislavic. Dvě dcery Bláhovy Marie a Julie se provdaly za bratry Benedikty z Čížkova. Karel Rodina byl tedy strýcem mojí tchyně Julie Benediktové. Ještě nedávno jsme se s mojí ženou stýkali s dcerou Karla Rodiny a ona nám věnovala některé písemnosti. Zemřela v lednu 2009 a při likvidaci pozůstalosti jsme získali další. Odtud tedy mé zdroje.

V Plzni 20.1.2011   Ing.Antonín Bárta.