Facebook

 


FOTOGRAFICKÁ ALBA AUGUSTINA MORAVCE

Tématická fotografická alba z historie Čečovic

31.01.2011
ČEČOVICKÉ RODY č.1 (pdf, 4.4 MB)
Fotografické album věnované jednotlivým rodům a stavením v Čečovicích


30.01.2011
ČEČOVICKÉ RODY č.2 (pdf, 5 MB)
Pokračování čečovického rodopisu v druhém albu.


29.01.2011
RODÁCI
Album plné fotografií a informací o rodácích z Čečovic


28.01.2011
UČITELÉ 1876 - 1955
Album věnované učitelům, kteří působili ve zdejší škole


27.01.2011
PAMĚTNÍ KNIHA RODU MORAVCŮ (pdf, 3.4 MB)
Pamětní kniha rodu Moravců č.11, ve které Augustin Moravec zaznamenal i velkou část historie obce.


27.01.2011
VOJÁCI 1890 - 1978
Album věnované čečovickým mužům ve vojenské uniformě v letech 1890 až 1978.


26.01.2011
ALBUM Č.5 (pdf, 5.6 MB)
Album s výstřižky, fotografiemi a obrázky jako příloha ke kronice obce Čečovice


25.01.2011
ALBUM 1968 (pdf, 4.2 MB)
Osobní album Augustina Moravce z roku 1968 obsahuje fotografie, výstřižky a korespondenci


24.01.2011
ALBUM 1976 (pdf, 5.2 MB)
Album věnované převážně volbám v roce 1976 s fotografiemi a výstřižky z obce Čečovice.


Augustin Moravec 1902 - 1986
Byl uznávaným písmákem a dlouholetým čečovickým kronikářem. Historie a kronika mu byla celoživotním koníčkem a díky tomu mají dnes Čečovice obdivuhodně zachovanou historii. Kroniku začal psát nanečisto již v roce 1940, kdy byla kronika tajně ukryta právě v jeho stavení čp.11 a psal ji až do roku 1984. Vedle klasicky psaných zápisů  vytvářel i obrázové přílohy v podobě fotografických alb, které jsou dnes velice cenným historickým (zejména fotografickým) svědectvím dávno zašlých časů. 

Rodina Moravcova čp.11 kol. 1925 (Augustin Moravec drží koně)

Rodina Moravcova v roce 1906. (Augustin Moravec je ten nejmenší chlapec uprostřed)