Facebook

 


ČEČOVICKÝ PÍSMÁK

Ing. Antonín Bárta připravil malý medailonek čečovického kronikáře Augustina Moravce, jehož texty budeme zveřejňovat v nové sérii článků - Letopisy A.M.


V malé obci Čečovice ležící v údolíčku 7 km východně od Nepomuka v blízkosti kopce Štědrý, žil a pracoval sedlák Augustin Moravec. Pocházel ze starého rodu Moravců, který je v Čečovicích zaznamenán již v r. 1545. Původně Moravcové žili v č. p. 14, od r. 1780 se rozšířili na statek Sládkovský č. p. 11, když se tam přiženil Šimon Moravec.

Z tohoto rodu vzešla řada významných osobností. Nejznámější je malíř, grafik a ilustrátor, zasloužilý umělec Alois Moravec (1899–1987), jehož dědeček se narodil v Čečovicích v č. p. 11. Kresby Aloise Moravce obohatily po stránce výtvarné kroniku obce i pamětní knihy.

Augustin Moravec se narodil 25. 4. 1902 jako nejmladší z devíti sourozenců. Už od mládí měl zálibu v historii a snad proto byl v rodině určen ke studiu. Tento záměr zhatila I. světová válka, ve které  padli jeho 2 bratři, z nichž jeden měl hospodařit na rodném statku. A tak se stalo, že mladý Augustin musel statek převzít a ze studia sešlo. Své vědomosti si doplnil na dvouroční hospodářské škole, praktikoval v potravinářském družstvu v Rožnově pod Radhoštěm a na statku hraběte Taafe v Nalžovských Horách. V roce 1924 se oženil s Marií Novou z Čečovic. Z tohoto svazku se narodili čtyři synové, dospělosti se dožili jen dva. Augustin Moravec byl věřící katolík, politicky byl členem strany národně socialistické, od roku 1945 do roku 1950 zastupoval Čečovice v ONV v Přešticích. Devět let byl členem Licenční komise, řadu let pracoval ve školské a kulturní komisi v Čečovicích. Za okupace se zúčastnil domácího odboje, když spolupracoval s partyzány a uprchlými sovětskými zajatci. Živil je, obouval a šatil, ve svém statku je přechovával a následně je převáděl na bezpečná místa.

Augustin Moravec byl uznávaným písmákem a dlouholetým čečovickým kronikářem. Kromě kroniky sepsal třídílné dějiny obce Čečovice, pamětní knihu rodu Moravců, album čečovických učitelů a album čečovických vojáků. Obě alba doprovází fotografie. Další prací Augustina Moravce je album významných rodáků obce, ve dvou knihách zaznamenal čečovické rody. Díky tomuto rozsáhlému dílu mají Čečovice obdivuhodně zpracovanou historii a víme toho o minulosti obce velmi mnoho.

 

Augustin Moravec
1902-1986

 

Historie a kronika mu byla celoživotním koníčkem. Začal ji psát nanečisto v roce 1940, kdy byla kronika tajně ukryta právě v jeho stavení v č. p. 11. Kromě klasických zápisů o počasí a obyvatelstvu, psal o stavebním vývoji obce a o všech významných událostech. Pokoušel se objasnit i nejstarší historii obce. Během své práce nezůstal jen nezúčastněným zapisovatelem událostí, své zápisy doprovázel úvahami a komentáři, někdy připojil i kritiku. A právě za své kritické postoje byl v padesátých letech napomínán představiteli obce s tím, že by měl více zdůrazňovat budovatelské úsilí. Nelíbilo se ani jeho náboženské vyznání, které se občas v kronice objevilo. Kroniku obohatil o fotografická alba, kteá byla její přílohou.

Moravcova Čečovická kronika vešla v širší známost, byla na několika výstavách. Kronikáři ze širokého okolí chodili k němu pro informace a poučení. Při různých příležitostech přednášel o historii obce a mluvil na pohřbech spoluobčanů. Do jeho statku chodily pionýrské skupiny a písmák jim rád vyprávěl o minulosti.

Neméně významným Moravcovým dílem jsou třídílné „Dějiny obce Čečovice“. V této práci se znovu vrátil k nejstarší historii obce, kterou dále rozvedl. Opět se zabýval čečovickými rody. Velmi cennou částí jsou záznamy vyprávění starých pamětníků Čečovic a popisy některých zajímavých osobností a figur v obci. Moravec zde zapisoval také písně, které se v Čečovicích zpívaly. Na to pak navazuje samostatný zpěvník, který vydal ve spolupráci s žinkovským skladatelem Pomahačem v roce 1969 pod názvem „Čečovické písně“.

Dodejme, že Moravcova osobnost nebyla jednoduchá. Měl četné odpůrce a dodnes ho někteří staří obyvatelé Čečovic, kteří ho znali, berou jako člověka plného rozporů. To však není důvod, proč by mělo jeho obrovské dílo upadnout v zapomnění.

Pro www.obec-cizkov.cz
připravil Ing. Antonín Bárta

 

 
 
1901 - Tomáš Moravec s rodinou před čp. 11
1906 - Tomáš Moravec s rodinou, Augustin Moravec je ten nejmenší chlapec uprostřed.
1914 - Bratři František a Tomáš Moravcovi, ktří zahynuli v první světové válce.
1924 - Svatba Augustina Moravce a Marie Nové z Čečovic čp. 7
Branci 12.května 1924 - Augustin Moravec uprostřed dole s akordeonem
1926 - Rodina Moravcova před stavením čp. 11
1929 - Při bourání čp. 22 pro umístění nové hasičské zbrojnice. Augustin Moravec třetí zleva.
1929 - Při bourání čp. 22 pro umístění nové hasičské zbrojnice. Augustin Moravec třetí zprava.
Svatba - Augustin Moravec čtvrtý zprava.
Na dvoře čp. 11
Augustin Moravec
Manželka Augustina Moravce Marie rozená Nová z čp. 7
Augustin Moravec jako organizátor dokumentace místní historické architektury.
Augustin Moravec
Augustin Moravec na zájezdu s čečovickými občany.
24. dubna 1955 - U Vojtěcha - Augustin Moravec s čečovickými občany.
Nad Vrčení s čečovickými občany.
Akademický malíř Alois Moravec
Manželka Marie Moravcová
Augustin Moravec se synem Agustinem na hřbitově
Příbuzenská návštěva u Moravců
Augustin Moravec při projevu v Liškově
Augustin Moravec
Augustin Moravec s manželkou Marií