Facebook

 


ČEČOVICE PŘED 100 LETY

Přinášíme Vám unikátní sbírku historických fotografií, na kterých jsou zachyceny Čečovice na počátku 20.století.


Také Vás někdy napadlo, jaké by to bylo vrátit se v čase a podívat se, jak to kdysi vypadalo na místě, které dobře znáte? Dnes si takový malý exkurz uděláme. Díky unikátní sbírce historických fotografií se můžeme vydat do Čečovic tak, jak vypadaly přibližně před sto lety. Unikátní je zejména fakt, že nikde jinde v našem okolí se takto uceleně a v takovém rozsahu podobné fotky nedochovaly. Poděkování patří především bývalému čečovickému kronikáři Augustinu Moravcovi, jehož kronikářské dílo také nemá v našem kraji obdoby. Moravec vedle klasicky psaných kronik vytvářel i fotografická alba, kde se mimo jiné snažil popsat všechny čečovické rody a stavení. Většina snímků pochází z prvních dvaceti let 20. století. Fotografie jdou postupně podle čísel popisných a za zmínku stojí, že během posledních let se mi díky ochotě čečovických občanů podařilo Moravcovu sbírku rozšířit o mnoho dalších snímků.

Stavení U Bártů čp. 3, na jehož místě stojí dnes prodejna. Zprava stojí Marie Sládková, její manžel František Sládek, syn Josef Sládek a dcera Barbora se synem Josefem.
Stavení U Kovářů čp. 8 v roce 1909. Zleva stojí Anna Nováková provdaná Klůsová, Josef Janda - učeň kovářský z čp.23, František Novák syn kováře, Josef Novák - mistr kovář.
Staré dřevěné stavení čp. 9 U Hor. Hamzů nebo také U Heroutů. Zprava stojí Marie Velíšková roz. Černá, Vojtěch Herout s manželkou Marií roz. Míčkovou a jejich tři děti - Ladislav, Marie a Zdeňka.
Rodina Klůsova čp. 10 U Bečvářů. Na fotografii je Václav Klůs s manželkou Barborou roz. Palackou a jejich děti.
Tomáš a Terezie Moravcovi čp. 11 se svými dětmi v roce 1906. Nejmenší chlapec uprostřed je pozdější kronikář obce Augustin Moravec.
Stavení U Moravců čp. 11. Při koních stojí kronikář Augustin Moravec a jeho otec Tomáš Moravec.
Rodina Šrachtova čp. 12. Matěj Šrachta s manželkou Kateřinou roz. Zelenkovou, za nimi stojí dvě dcery a syn Josef - pozdější hospodář čp. 12.
Stavení U Šrachtů čp. 12. Uprostřed stojí mladý Josef Šrachta, vpravo pak jeho otec Matěj Šrachta.
Stavení U Míčků čp. 13. František Míčko s manželkou Anežkou roz. Novou a jejich děti.
Stavení U Moravců čp. 14
Starý roubený sroubek U Moravců čp. 14
Roubené stavení U Pepitů čp. 15
Stavení čp. 18 stalo proti usedlosti čp. 17 U Martínků, bylo rozbořeno v roce 1956.
Starý sroubek s přístavbou stodůlky U Martínků bývalé čp. 18. Rozbořen v roce 1953.
Původní podoba hostince Josefa Palackého čp. 19, jak vypadala až do roku 1912, kdy byla nahrazena novou stavbou.
Josef Palacký s manželkou Barborou roz. Chodorovou, stojící vojín je švagr Josef Chodora ze Sedliště
Jiný pohled z 20. let ukazuje novou budovu hostince Josefa Palackého čp. 19 a vpravo chaloupku paní Barbory Nové čp. 16.
Na snímku ze 20. let 20. století vidíme stodolu, jež kdysi stávala na návsi a patřila k domku č.p. 16. V popředí stojí majitelka č.p. 16 paní Barbora Nová s vnukem, která v roce 1925 obci stodolu i se zahrádkou prodala a obec ji zbourala.
Stavení U Morávků čp. 21
Fotografie z čečovických chlapů na návsi pořízená při bourání čp. 22 v roce 1929.
V roce 1929 při bourání chalupy čp. 22, kterou zakoupil hasičský sbor od paní Anny Klasnové jako místo pro stavbu nové hasičské zbrojnice
Nově postavená hasičská zbojnice v roce 1931.
Roubená chaloupka čp. 23 U Kaplických nebo také U Adamců stávala při cestě za hospodou, za čp. 15.
Stavení čp. 26 U Kalouníků nebo také U Vindušků.
Rodina Manova čp. 26. Jan Man s manželkou Alžbětou a jejich děti Anna, Marie, Josef a Barbora.
Stavení na návsi U Poláků čp. 29 a vpravo U Honáčků čp. 4.
Stavení na vsi U Sládků čp. 30, které v roce 1912 shořelo a rodina Sládkova si novou chalupu postavila již na Morávku. Stojící František Sládek se ženou Marií roz. Jandíkovou.
Rodina Klůsova čp. 31, kde se říkavalo U Dol. Bečvářů. Dlouholetý starosta Čečovic Jan Klůs s manželkou Marií roz. Jedličkovou.
Mladší fotografie rodiny Klůsů čp. 31. Uprostřed vzadu stojí Josef Klůs.
Stavení U Doubků čp.32  vzniklo rozpůlením gruntu U Šrachtů kolem roku 1800. Původně zde tedy bylo také jméno Šrachta, později Otec a poté Chodora.
Rodina Šeflova čp. 33. Tomáš Šefl s manželkou Marii roz. Míčkovou a jejich děti.
Stavení čp. 33 U Řežábů, které stávalo v sadě čp. 11. Stavení bylo rozbouráno, rodina si novou chalupu postavila na druhé straně Čečovic, při cestě ke křížku.
Stavení čp. 35 V Koukolovně. Josef Jakubčík s manželkou Annou roz. Novou.
Stavení čp. 37 U Petrů dnes U Bártů.
Stavení čp. 38 U Hor. Nových. František Nový s manželkou a dětmi. Nutno podotknout, že měl celkem jedenáct dětí a mnoho z nich se přivdalo či přižěnilo do dalších chalup v Čečovicích - U Jakubčíků, U Šrachtů, U Míčků, U Honáčků.
Stavení čp. 38 U Hor. Nových. František Nový s rodinou, sedící je syn a pozdější hospodář Vojtěch Nový.
Stavení čp. 39 U Dol. Moravců.
Čp. 39 U Dol. Moravců. Jan Motejzík s manželkou Anastázií roz. Palackou a synem Václavem.
Stavení čp. 41 U Dol. Hamzů (U Šeflů).
Stavení čp. 45 U Ajšnitů. Jan Palacký s manželkou Josefou roz. Zrnovou a dcerou Anežkou. Stavení stávalo nahoře při cestě na kravín, v místech dnešní dílny.
Stavení čp. 45 U Ajšnitů. Jan Palacký s manželkou Josefou roz. Zrnovou.
Sravení čp. 46 U Klasnů. Rodina Františka Klasny a Anny roz. Bendové, po stranách sedí dcery Anna a Růžena, stojící zleva Jaroslav, František a Jan.
Rodina Vaníkova čp. 48 U Šerých.
Stavení čp. 48 U Šerých (U Vaníků).
Stavení čp. 49 U Třetinů. Stojící u hradby Josef Šefl s manželkou Marií roz. Míčkovou a dcera Marie.
Čp. 49 U Třetinů. Vácalv Míčko s manželkou Kateřinou roz. Rojíkovou a dcery Baruška, Anna a Marie.
U Vojtářů čp.51. Rodina Františka Palackého krejčího, manželka Anna roz. Lukášová a dcery Anna a Marie. Babička, matka Fr. Palackého Kateřina rodem Nová - porodní bába s 1006 porody v okolí.
U Krajinků čp. 56. Tomaš Míčko s manželkou Marií roz. Palackou a synem Josefem.

„Fotografie dává lidem možnost vyrvat události, zážitky a okamžiky zapomnění a zachytit je pro pozdější generace.
Vždyť vychází vstříc i touze člověka po nesmrtelnosti a uchovává v portrétu vzpomínku na osobu jako pomník daleko přes její dobu.“

(Kurt Römer)


Nejstarší dochovaná pohlednice Čečovic


„Fotografické obrazy jsou opravdu schopné zmocnit se skutečnosti, protože fotografie není jen pouhým zobrazením (jako například malba); není jen interpretací reality, ale je také jejím otiskem, tak jako šlépěj nebo posmrtná maska. Zatímco malba, i kdyby byla téměř fotograficky přesným přepisem skutečnosti, nebude nikdy víc než pouhou interpretací, fotografie je vždycky zachycením světelných vln přímo odražených předměty – hmotnou stopou po předmětu, kterou žádná malba být nemůže. Kdyby Holbein mladší žil tak dlouho, aby mohl vyfotografovat Shakespeara, a kdyby byl prototyp fotoaparátu vynalezen tak brzy, aby ho mohl vyfotografovat, dala by většina Shakespearových obdivovatelů určitě přednost fotografii. Nejen proto, že by ukazovala jeho skutečnou podobu. I kdyby byla ona hypotetická  fotografie vybledlá, sotva rozeznatelná, i kdyby byla jen stínem, pravděpodobně bychom jí stejně dali přednost před Holbeinovým mistrovským dílem. Mít fotografii Shakespeara by bylo jako mít hřebík z Kristova kříže.“

Susan Sontag
O fotografii, Paseka, Praha 2002, s.138


Pro www.obec-cizkov.cz
Dušan Skala