Facebook

 


ALOIS MORAVEC

Dnešní historické ohlédnutí věnujeme malíři Aloisu Moravcovi, jehož rodové kořeny sahají do Čečovic k Moravcům čp.11.


ALOIS MORAVEC (1899 - 1987)

Dnes vzpomenem na akademického malíře, grafika a ilustrátora Aloise Moravce, jež je dnes sice trochu zapomenutým malířem, jeho díla však můžeme najít v mnohých sbírkách (např.  Národní galerii) či na různých aukcích obrazů a grafik. Narodil se 5. ledna 1899 v Chyškách jako pvrvorozený syn učitele Josefa Moravce. Aloisův dědeček Vojtěch Moravec se narodil ve statku čp. 11 v Čečovicích a byl strýcem Tomáše Moravce, otce kronikáře Augustina Moravce.

Alois Moravec vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu a Akademii výtvarných umění v Praze jako žák Maxe Švabinského. Byl známým pražským krajinářem a ilustrátorem (ilustroval například knihy J. Š. Baara), náměty pro své obrazy však čerpal hlavně v jižních Čechách. Velmi úzký vztah měl k Šumavě, kde v dětství žil. Spolupracoval hlavně s Muzeem Šumavy v Kašperských Horách. Na mnohých plátnech také zachytil různá zakoutí milevského a chyšeckého kraje. Základním motivem jeho prací byla venkovská krajina a život v ní, mnohá díla jsou tak ceněna i pro svou dokumentární hodnotu. Byl členem Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších. Uskutečnil více než padesát výstav, získal medaili na světové výstavě v Paříži 1937 a obdržel titul zasloužilý umělec. V čečovické kronice č.II vymaloval titulní list i úvodní stránku s pohledem na Čečovice od Morávku. Některé jeho kresby nalezneme i v pamětní knize Moravců. Zemřel v Praze 6. března 1987.

Kompletní informace o životě a díle Aloise Moravce lze najít v DIPLOMOVÉ PRÁCI
Hany Krubnerové z roku 2012.

Alois Moravec (1899 - 1987)
Alois Moravec (1899 - 1987)
Akademický malíř Alois Moravec (1899 - 1987).
Alois Moravec při práci v krajině v roce 1965.
Alois Moravec v roce 1964 ve Zdíkově
Zasloužilý umělec Alois Moravec slaví 85. narozeniny.
Alois Moravec při práci.
Alois Moravec ve svém ateliéru v Národní ulici čp.21 v Praze.
Alois Moravec ve svém ateliéru v Národní ulici čp.21 v Praze.
Na fotografii (možná z nějakého rodového setkání) vidíme uprostřed kronikáře Augustina Moravce a malíře Aloise Moravce. Zcela vlevo stojí Augustin Moravec ml.
Kresba Aloise Moravce v pamětní knize rodu Moravců z roku 1938.
Stránka v albu věnovaném čečovickým rodákům.
Cesta v polích (1940)
Na kraji vesnice (1947)
Pastviny u Svíratic, 1944, olej, plátno, soukromá sbírka České Budějovice.
Alois Moravec, Ve Strašnicích u Burianů, 1983, olej, deska, soukromá sbírka České Budějovice.
Kašperské hory, 1960, olej, 65 x 100 cm, Šumavské muzeum Kašperské Hory.
Strakoňský rybník, 1958, olej, karton, soukromá sbírka České Budějovice.
Pradlena v chaloupkách, 1951, olej, karton, soukromá sbírka České Budějovice.
Ferry on Lužnice by Rudna, 1945
Náves, 1939
Krajina s rybníkem. Olej na plátně, 54 x  66, sign. PD, datováno 1962
Jaro na Cibulce u Prahy (1932)
Alois Moravec - malíř
Večer u kozlovského křížku, ol. na lep., 31 x 50, sign. PD vrypem v malbě, datováno 1954, na zadní straně autorsky popis, razítko ČFVU,
Slepice za humny (1952)
Ve stodole, 1937, olej.
Alois Moravec - malíř
1952 slepice za humny
Alois Moravec - malíř
Alois Moravec - malíř
Alois Moravec - malíř
Alois Moravec - malíř
Mezi rybníky 1964 olej na překližce
Rábí, 1930, olej, plátno, soukr. sb.
Alois Moravec - malíř
Alois Moravec - malíř
Na řece. Suchá jehla na papíře, 24 x 31,5, sign. PD tužkou, datováno 1953,  pasparta, sklo, rám.
Alois Moravec - malíř
Jaro, 1919, lept, papír, Roční období, Praha 1920, SOA Třeboň.
Alois Moravec - malíř
Žně pod Rábím, 1921, dřevoryt, papír, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.
Teta Zajícová v Myslívě u Stehlíků, 1942, SOA Plzeň.
Alois Moravec - malíř
Návrhy kostýmů pro operu Dalibor od Bedřicha Smetany pro Městské divadlo v Plzni, 1924, Archiv Západočeského muzea v Plzni.
Návrhy kostýmů pro operu Dalibor od Bedřicha Smetany pro Městské divadlo v Plzni, 1924, Archiv Západočeského muzea v Plzni.
Syrakuzy, Sicílie. Akvarel na papíře, 28 x 37, sign. LD, na zadním krycím kartonu dedikace autorova s datem 1968, pasparta, sklo, oblepka
pf 1965 Oslík
Návrh frontispice, Jindřich Moravec, Cihláři, České Budějovice 1944.
frontispice, Jindřich Moravec, Cihláři, České Budějovice 1944.
návrh k přebalu, J. Moravec, Č. B. 1944.
frontispice, Teréza Nováková, Z horských chalup, Havlíčkův Brod 1955.
frontispice, Teréza Nováková, Drašar, Praha 1971.
frontispice, Antonín Sova, O vysvobození prince Jirky, Praha 1916.
přebal, B. Nušić, 1915, Praha 1924. Historická noc, B. Nusić, 1915, Praha 1924.
obálka, Antonín Sova, Praha 1916.
frontispice, Jindřich Moravec, Čtyři melodie, Praha 1932.
Alois Moravec - malíř
dřevoryt na papíře, kolorován akvarelem, signován tužkou
Neděle u vody, 1966, NG Praha.

Připravil MgA. Dušan Skala