Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (1) (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.


Obec Čížkov zveřejňuje:

Záměr prodeje pozemků:

  • Části pozemkové parcely ve vlastnictví obce č.67/1 v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov
  • Části obecního pozemku ve vlastnictví obce č.1203/13 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov

Vyvěšeno na úřední desku: 25.05.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.06.2016