Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

UZAVÍRKA - ZAHRÁDKA (pdf, 308.1 kB)
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE OD PÁTKU 17.11.2017 ZAPOČNOU PRÁCE NA OPRAVĚ SILNICEČ. III./17716
Min.doba zveřejnění od 15.11.2017 do 19.11.2017.

POZOR!!! - UZAVÍRKA V ZAHRÁDCE (pdf, 1.6 MB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy povoluje uzavírku silnice č. III/17716, v úseku Čížkov – Smetalky z důvodu opravy povrchu silnice III/17716 v daném úseku. Uzavírka je povolena v termínu od 14.11.2017 do 22.11.2017.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2017 do 22.11.2017.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 520 kB)
Informace o elektronické dražbě pozemků.
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 13.12.2017.

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace (pdf, 725.9 kB)
Obecní úřad Čížkov oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2017 do 25.11.2017.

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ČÍŽKOV
Obec Čížkov zveřejňuje studii proveditelnosti odkanalizování správního území obce Čížkov, která se týká katastrálních území Čečovice, Čížkov, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka a Železný Újezd. Studii vypracovala společnost VODOPLAN s.r.o.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 31.01.2018.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.6/2017 (pdf, 265.9 kB)
Obec Čížkov informuje o rozpočtových opatřeních.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2017 do 25.11.2017.

Elektronická dražba 17.1.2017 Čížkov (pdf, 173.4 kB)
Exekutorský úřad Klatovy vydává dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí. Zahájení elektronické dražby: 17.01.2018 v 11:00 hod.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2017 do 17.01.2018.

UPOZORNĚNÍ - UZAVÍRKA SILNIC (pdf, 2.6 MB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy upozorňuje na uzavírku na pozemních komunikacích – Dožrice - Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 06.10.2017 do 30.11.2017.

PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 2.1 MB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2016

Pozvánka - SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 2017
Obecní úřad v Čížkově Vás srdečně zve k účasti na SETKÁNÍ DŮCHODCŮ OBCE ČÍŽKOV, které se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 15 hod. v Čečovicích. Svoz bude zajištěn obecním mikrobusem.

Podpořte projekt "Objevme skutečnou tvář Jana Nepomuckého"
Podpořte myšlenku na odhalení skutečné tváře svatého Jana Nepomuckého a hlasujte pro tento projekt.

Pozvánka - VEPŘOVÉ HODY V ZAHRÁDCE
Přijměte pozvání na tradiční vepřové hody do Zahrádky, které se uskuteční v sobotu 18.11.2017 od 10 hod. v hasičském klubu.

NEPOMUCKÉ NOVINY 11/2017 (pdf, 5 MB)
Prohlédněte si listopadové číslo Nepomuckých novin.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Kam zavolat v nejrůznějších krizových situacích? Zde je seznam nejdůležitějších telefonních čísel.

Kulturní akce NEPOMUCKO 2017
Přinášíme vám seznam kulturních a společenských akcí, které se uskuteční v roce 2017.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 10.11.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 10.11.2017 v Železném Újezdě.