Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Prodej pozemků (pdf, 242.1 kB)
Plzeňský kraj zveřejňuje záměr prodat pozemky.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2017 do 28.07.2017.

VÝZVA !!! - PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2016

Pozvánka - OVČÍ SLAVNOST (pdf, 568.4 kB)
Vesnická kulturně zvířecí formace a sýrařství „Řekni sýr“ připravují na sobotu 29. 7. 2017 v Čížkově festival k poctě všech ovcí a koz světa.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Kam zavolat v nejrůznějších krizových situacích? Zde je seznam nejdůležitějších telefonních čísel.

Kulturní akce NEPOMUCKO 2017
Přinášíme vám seznam kulturních a společenských akcí, které se uskuteční v roce 2017.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 12.5.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 12.5.2017 v Čečovicích.