Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Záměr převodu a prodeje pozemků 9/2017
Obec Čížkov zveřejňuje záměr převodu a prodeje pozemků v k.ú. Čížkov a k.ú. Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 11.09.2017 do 30.09.2017.

VOLBY 2017 - Zapisovatelé (pdf, 77.4 kB)
Starosta obce jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 31.10.2017.

VOLBY 2017 - Volební okrsky (pdf, 80.8 kB)
Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 31.10.2017.

VOLBY 2017 - Volební komise (pdf, 202.9 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2017 do 23.09.2017.

VÝZVA !!! - PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2016

POZOR! 29.9. Pošta Čížkov uzavřena
V pátek 29. září 2017 bude pošta Čížkov uzavřena.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČÍŽKOV hledá zaměstnance

HLEDÁME EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ (pdf, 312.3 kB)
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. hledá externí spolupracovníky s výbornými komunikačními dovednostmi.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Kam zavolat v nejrůznějších krizových situacích? Zde je seznam nejdůležitějších telefonních čísel.

Kulturní akce NEPOMUCKO 2017
Přinášíme vám seznam kulturních a společenských akcí, které se uskuteční v roce 2017.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 11.8.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 11.8.2017 v Liškově.