Facebook

 


Novinky

NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

VOLBY 2016 (pdf, 494 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky.
Min.doba zveřejnění od 26.09.2016 do 15.10.2016.

VOLBY 2016 - Členové volebních komisí (pdf, 499.6 kB)
Starosta obce Čížkov deleguje členy okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2016 do 08.10.2016.

Elektronická dražba - dražební vyhláška - k.ú. Čížkov (pdf, 134.2 kB)
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC vydává usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 05.09.2016 do 30.09.2016.

VOLBY 2016 - Volební okrsky (pdf, 417.9 kB)
Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2016 do 08.10.2016.

VOLBY 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (pdf, 80.7 kB)
Starosta obce Čížkov na základě zákona o volbách do zastupitelstev krajů a volbách do Senátu Parlamentu České republiky stanovuje minimální počet členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 08.08.2016 do 08.10.2016.

VÝZVA !!! - PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 3 MB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 31.12.2023.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 9.9.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 9.9.2016 v Zahrádce.

INFORMACE, POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2016

Aktualizovaná databáze knih - Knihovna Železný Újezd
Prohledněte si aktualizovaný seznam všech knih, které jsou k dispozici v Místní knihovně Železný Újezd.

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA
Obec Čížkov nabízí k prodeji palivové dřevo. Jedná se o smrkové špice - 4 - 8 m či dvoumetrové oddenky.

NEPOMUCKÉ NOVINY 9/2016 (pdf, 10.3 MB)
Prohlédněte si zářijové číslo Nepomuckých novin.

Výstava fotografií Houby Brd a Nepomucka
Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy fotografií Houby Brd a Nepomucka do Městského muzea a galerie Nepomuk. Vernisáž bude zahájena pátek 2.9. v 17.00 hodin přednáškou autora fotografií Václava Burleho. Výstava potrvá do října.

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI a HISTORIE

16.09.2016
OPEN-AIR PROMÍTÁNÍ FIMŮ
Ve dnech 26.-28.8.2016 se uskutečnilo veřejné Open-Air promítání filmů, které zorganizovala Místní knihovna Žel. Újezd v Klubu Čajovna v Dožicích.


12.09.2016
PŘEŠÍN VYHRÁL OKRES
V sobotu 3.9.2016 se v Dobřanech uskutečnila okresní hasičská soutěž, na které náš okrsek skvěle reprezentovali hasiči z Přešína.


09.09.2016
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pátek 9.9.2016 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov.


06.09.2016
LESNÍ HOSPODAŘENÍ 2015
Jaké bylo lesní hospodářství obce Čížkov v roce 2015? Podívejte se, kolik se vytěžilo a prodalo dřeva z obecních lesů. Jaké byly investice, dotace a zisky?


05.09.2016
LES - KASÁRNA 2015
Lesnická činnost v navráceném lesním majetku bývalých kasáren v r. 2015 a nový lesní hospodářský plán pro toto území.


05.09.2016
120 LET SDH ŽELEZNÝ ÚJEZD
V sobotu 30. července 2016 slavili hasiči v Železném Újezdu již 120. výročí založení svého hasičského sboru.


31.08.2016
NOVÉ POTRUBÍ V LIŠKOVĚ
V srpnu byla vybudováno nové potrubí pro odvod dešťové vody z Hošků v Liškově.


31.08.2016
OPRAVY MOSTŮ V LIŠKOVĚ
V červenci a srpnu proběhla rekonstrukce mostu a zadního můstku v Liškově na Bílém potoce. Akce byla z velké části hrazena z dotace


27.08.2016
DĚTSKÝ DEN V ŽEL. ÚJEZDĚ 2016
V sobotu 27.8.2016 se pod rozhlednou Na skále v Železném Újezdě uskutečnil již 28. ročník akce, která je věnována dovednostem a zdatnostem dětí.