Facebook

 


Záměr prodeje pozemků v k.ú. Čečovice (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje (převodu) podílu, odkoupení a směny pozemků v k.ú. Čečovice.


Obec Čížkov zveřejňuje:

  • Záměr prodeje (převodu) podílu 17915/51958 na pozemku  parcela č. st.p. 95 o výměře 257m2 v poměru k celku v k.ú. Čečovice, obec Čížkov.
  • Záměr odkoupení pozemků č. 64/3, 1471/10, 79/2, 81/2, 80/2, 65/2, vše v k.ú.Čečovice, obec Čížkov
  • Záměr sněny obecních pozemků 1471/8 a 1336/5 a části obecního pozemku 802/1, vše v k.ú. Čečovice, obec Čížkov 

Vyvěšeno na úřední desku: 07.04.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.04.2016