Facebook

 


SETKÁNÍ U KAPLIČKY V LIŠKOVĚ

V sobotu 23.července 2011 se v Liškově, při příležitosti umístění nového obrazu, konalo setkání před kapličkou.

Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Obraz
Paní Ivana Křížová u darovaného obrazu
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Umístění nového obrazu do kapličky v Liškově 23.7.2011
Promítání obrázků z cesty po Izraeli s komentářem paní PhDr. Růženy Baťkové v Liškově 23.7.2011

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás přivítal jménem obecního úřadu v Čížkově i jménem svým, Vás všechny, kteří jste v dnešním odpoledni přišli sem, na  liškovskou náves na akci, jejíž význam tkví hned v několika horizontech. Předně je to slavnostní akt, který je spojen s uložením darů našich liškovských spoluobyvatelů, zvláště pak obrazu paní akademické malířky Ivany Křížové do liškovské kaple, dále přednášky a povídání o své cestě po Izraeli paní PhDr. Růženy Baťkové, nemenší váhu má však ta skutečnost, že se společně schází soused se sousedem, Liškovák s chalupářem či občan s úřadem.

Jsem velmi potěšen, že Liškov s počtem čtyřiceti stálých obyvatel v 18 číslech popisných a s jednatřiceti rekreačními objekty, je ve snaze lidi sbližovat, nikoliv rozdělovat, příkladem a myslím , že i snaha zastupitelů o lepší komunikaci s obyvateli zde dochází k naplnění. A to je v dnešní době, která, alespoň podle mého názoru, spíše vyznává individualismus a všemocnost peněz, velikým přínosem. Už z hluboké historie je známo, že naši předci toužili a snažili se spolčovat. Velice se jim to dařilo a různé spolky měli a mají veliký význam pro národní cítění, vzdělanost, kulturu, ale i sport, či zábavu. Tak i tento dnešní akt, řekněme Liškovského společenství, vyjadřuje bez pochyby i úctu k našim předkům a jejich odkazům.

Nyní něco blíže k liškovské kapličce, o které Vám posléze z místní kroniky přečte pan Jaroslav Krýda. I toto  moje krátké povídání má kořeny v téže kronice. Postavena byla  kolem roku 1848 za obnos 660 zlatých za rychtáře Ptáčka z čp.4. V r.1921 byla opravena na náklady obce, asi 2000,- Kč. V roce 1923 zadal zdejší rodák Jan Vaněrka dar 800,- korun na nový zvonek (starý byl zrekvírován v r.1917). Zvonek byl zavěšen a vysvětil ho  farář Vondruška z Vrčeně. Na paměť dárce byl na zvonku uveden nápis:“ Tento zvonek věnovala rodina Jana Vaněrky z Liškova, nyní bydlící v Americe LP 1923.“ Avšak i tento zvonek byl znovu zrekvírován za fašistické okupace a při příležitosti slavnosti svěcení nového zvonku 31.8.1947 byla kaplička znovu opravena. O tom Vám přečte  již zmiňovaný zápis pan Krýda.
Další oprava  kapličky byla provedena až v roce 1995. Práce byly započaty z iniciativy pana Josefa Kouby z čp. 4. Věžičku zhotovila firma Kilčic z Plzně, náklady na klempířské práce činily 33 000,- Kč a zafinancoval je OÚ v Čížkově, stejně jako další stavební materiál. Byla provedena nová fasáda, nátěr fasády, vše svépomocí občanů obce. Před dvěma roky byla opravena kaplička zevnitř a místní občanka, paní Juka Křížová (čp.8) se rozhodla přispět k výzdobě kapličky namalováním obrazu „Na nebe vzetí panny Maie“, věnovaného občanům Liškova. Občané obce děkují paní Křížové za tuto vstřícnost a cení si vynaložené práce i umu autorky, za což ji patří vřelý dík. Nemenší díky však patří i ostatním Liškovákům, kteří přispěli dalšími dary k vybavení kaple. Rovněž je nezbytné poděkovat za pečlivou práci paní Martině Nachtmannové při kosení  vzrostlé trávy, čímž se vzhled obce výrazně vylepšuje.

Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám jménem obecního úřadu v Čížkově děkuji za Vaši účast a přeji Vám velmi příjemné prožití dnešního slavnostního odpoledne.

Ing. Zdeněk Tomášek
starosta obce Čížkov

Autor fotografií: Břetislav Čáp, Jan Šlajer

Publikováno: 23.07.2011

Aktualizováno: 22.05.2019