Facebook

 


ŠKOLNÍ KRONIKA

Ze školní kroniky v Chyníně

CHYNÍNSKÁ ŠKOLA

Kronika začína 1. světovou válkou. Je v ní popisováno nejen dění ve škole, ale i celková politická situace a problémy vzniklé válkou.

Ve školním roce 1914 – 1915:

  • Byla ve škole 3 oddělení, která navštěvovalo celkem 26 dětí – 15 hochů a 11 dívek.
  • Z Chynína bylo odvedeno nejdříve 13 mužů, následně ještě 3 muži
  • Děti sbíraly ostružinové listí jako náhražku za čaj pro rakouské vojáky
  • Dívky při ručních pracích upletly 4 páry ponožek a 2 páry nátepniček pro vojáky v poli
  • Děti také vyrobily při ručních pracích 820 ks papírových podešví a 200 papírových ponožek pro vojáky proti omrzlinám
  • Sbíraly se i barevné kovy – v Chyníně 0,32 kg mědi, 2,34 kg bronzu, 3,14 kg cínu a 0,90 kg mosazi

Ve školním roce 1915 – 191

  • Do školy bylo zapsáno 25 žáků
  • Prvním padlým ve válce byl z Chynína Jan Dobiáš – bylo mu 20 let
  • Chynín měl i nezvěstné a raněné
  • Žáci byli vyzýváni k nejrůznějším sbírkám; i přes to, že byla válka, oslavovaly se jmeniny "Jeho Veličenstva" Františka Josefa I.

V kronice jsou po celou dobu popisovány úspěchy rakouské armády, nařízené odvody potravin, sena, dobytka pro válečné účely i oslavy narozenin a jmenin císařské rodiny. Ovšem také odvody dalších občanů z Chynína i jejich zranění či dokonce úmrtí. Podrobně jsou popsány události října 1918, návštěva a vyprávění legionáře Josefa Krejčího ve škole, později i vzpomínka na Jana Husa, oslavy 28. října, oslavy narozenin prezidenta Masaryka.

Počet žáků se neustále měnil – na začátku roku 1921 navštěvovalo školu 30 dětí, ve školní roce 1925/1926 jen 16 dětí, později počet kolísal mezi 20 a 27 dětmi.

Poslední ucelený zápis je ze školního roku 1937/1938. Poté chybí 4 stránky a kronika končí stručnými obecnými informacemi ze školního roku 1938/1939.