Facebook

 


Chynín 2017

Kronika obce Chynín roku 2017. Zapsala L. Dvořáková.


Počasí

Na Nový rok bylo suché a teplé počasí. 2. ledna mráz a sníh 27 cm. Začala zima. Dostavil se silný vítr „Orgán“ 148 km/hod. a vánice. Teploty klesaly a opět šly nahoru, střídání teplot. Ke konci května se oteplilo i červen byl teplý, ale suchý. Málo vody. Dešťů moc nepřišlo až v září trochu závlahy bylo. Pak se objevily houby, ale ne na dlouho. Příliš velké sucho a chladno. Zimní nadílka přišla na začátku prosince, ale na Vánoce bylo bez sněhu a teploty neobvykle vyšší. Nestálé počasí pokračovalo. Deštivo a mlhy, vítr a tak se to střídalo.


Události obce

Na Nový rok se opět šlo na Třemšín 8 km. Zúčastnilo se sedm občanů. Cesta byla suchá a teplo. Výhled z vrcholu byl překrásný. Sešlo se hodně návštěvníků z okolních vesnic a měst. Zpáteční cesta už byla doprava autobusem z Roželova a Třemšína 3 km.


Bourání kasáren

Začátkem ledna nastalo velké bourání kasáren ve Voletíně. Rachot byl slyšet v celém okolí. Stavba ubytoven před lesem začala v roce 1962. Stavěly se nouzové ubikace pro dělníky, kteří stavěli kasárna v lese.

V roce 1963 se zaváděl vodovod „Pod kamenem“, který vedl přes obec až do vojenského objektu ve Voletíně.

 

Pochod na Mišov

21.1. se uspořádal pochod z Čížova přes Chynín lesem na Mišovy 10 km. Počasí přálo, sníh a jasno, bylo krásně. Všem 25 pochodujícím se to velmi líbilo.


Svatba, výročí

1.4. se vdávala Martina Krejčová z čp. 10 a brala si za manžela Marka Vobroučka ze Čmelín.

5.5. oslavila paní Růža Slavíková 90 let z čp. 7. Je nejstarší občankou z Chynína.

75 let oslavil Jiří Knap, 70 let Jiří Dvořák 5.12.


Narození

13.6. se manželům Martině a Markovi Vobroučkovým narodil chlapeček Vojtíšek. Manželé si začali stavět svůj rodinný dům v Chyníně u lesa.

18.8. se narodil Lence a Václavu Fenkovým čp. 18 chlapeček Václav.


Oslavy 100 let od ukončení první světové války

27.5. Hasiči pokládali věnec k pomníku padlých. Za doprovodu hudby a čestnými salvami z historické pušky. Projevu se ujal místostarosta p. Ladislav Jára. Občané se sešli ve velkém počtu.

3.6. V Čížkově proběhla mše v kostele, kde zazpívala vynikající zpěvačka Eva Urbanová. Projevu se ujal starosta p. ing. Zdeněk Tomášek a též armádní generál p. Josef Bečvář (rodák z Čížkova). Také se představil poslanec Parlamentu p. Karel Schwanzenberg a další představitelé.

Setkání s občany z celého okolí bylo velkolepé. Občerstvení, hudba – vynikající.


Svatováclavská pouť

Mše byla v sobotu 30.9.


Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu

20. a 21. 10. 2017

Vítězem v celé republice se stalo ANO 2011 pod vedením p. Babiše.

Výsledky voleb OÚ Čížkov:

  • ANO 2011 – 103 hlasů
  • SPD T. Okamura – 40 hlasů
  • ODS – 34 hlasů.

Účast ve volbách v obci Čížkov 63,8 %.


Sraz důchodců

25. listopadu proběhlo v hostinci v Čečovicích setkání důchodců. Krátké vystoupení dětí z Mateřské školy z Čížkova bylo hezké. Za hudby a občerstvení se báječně pobavili všichni sousedé, starousedlíci i mimo obecní návštěvníci.


Vánoční stromek u kapličky

Chlapci dovezli smrk, který postavili ke kapličce. Ostatní občané pomohli se zdobením vánočního stromu. Zpívání vánočních koled proběhlo 16.12. za doprovodu kytary u Königsmarků.


Ohňostroj

K Novému roku 2018 byl nádherný, jasná noc. Počasí bylo krásné. Všichni si navzájem popřáli štěstí a zdraví po celý rok. Účast byla velká, všem se líbilo.


Těžba dřeva

Za polesí Chynín bylo vytěženo 6 200 m3 dřeva.

28. ledna 2018
Zapsala: Ludmila Dvořáková