Facebook

 


Chynín 2015

Kronika obce Chynín roku 2015. Zapsala L. Dvořáková.


Počasí

Na začátku roku 2015 napadlo trochu sněhu a bylo mrazivo. Střídalo se teplo s chladem. O Velikonocích v dubnu chodili koledníci v chumelenici. Léto bylo suché a teploty dosahovaly 40 °C, k tomu minimální dešťové srážky. To pamatují pamětníci před 55 lety. Další rok má  být opět suchý! Sucho bylo i v lese - vůbec nerostly houby. První sněžení – nepatrné – se objevilo 14. října, ale 22. listopadu spadlo 10 cm a mráz byl -3° C. Dlouho to nevydrželo a oteplilo se. Prosinec byl mlhavý a teplý. Vánoce byly abnormálně teplé až 14°C. Opět ke konci měsíce se rychle ochladilo a na Silvestra zasněžilo, začalo mrznut. Pro přírodu to byl zásah. Kvetly petrklíče a i stromy se začaly připravovat na jaro.

 


Události v obci

Vítání občánků

Na začátku roku proběhlo v Čížkově vítání občánků. Z Chynína bylo pozváno 5 dětí.

Děti Pavly Kovaříkové (Černé) a Libora Kovaříka z č. 2

Lucinka Kovaříková, nar. 5. 4. 2013
Lukáš Kovařík, nar. 14. 1. 2010

Syn Kateřiny a Pavla Šeflových – bydleli v myslivně č. 23

Pavlík Šefl, nar. 8. 12. 2013

Dcery Moniky a Václava Šeflových z č. 3

Adélka Šeflová, nar. 15. 4. 2007
Alenka Šeflová, nar. v dubnu  2011

 

Předávání lesů

Lesy ČR v Přešticích předávaly všechny lesy a budovy Metropolitní kapitule u sv. Víta v Praze, správcem je Arcibiskupství Pražské.

 

Transformátor

V březnu energetici zabudovali nový sloup na rozvod elektrické energie a 9. dubna byl proud vypnutý celý den. Boural se starý transformátor, který tu byl postaven v minulém století.

 

Zatmění slunce

20. března od 9 hod.30 min. až do 12 hodin nastalo zatmění slunce. Další zatmění se objeví až za 6 let v roce 2021.

 

Stěhování pergoly

M. Sykyta stěhoval pergolu s pomocí sousedů z hájovny (č. 18)  na nádvoří domu č. 11 – dříve u Karlíků. Bylo vše náročné, ale skončilo to dobře.

 

Sázení stromků

V dubnu „U Křížku“, kde je krásný výhled na celou jihozápadní krajinu, sázeli J. Černý se synem Jiřím (č.2) 3 lípy. Je tam také lavička na odpočinek.

Plzeňský kraj daroval každé obci ovocné stromy. 14. listopadu občané spolu s myslivci zasadili na obecním pozemku „Pod Křížkem“ 10 ovocných stromků. Bylo velké chladno. Snad se ujmou.

Druhý den se lovil Oborák – za deště, pršelo. Zbývající ryby se odvážely do rybníku Dožín u Nových Mitrovic.

 

Májka

30. dubna se tradičně stavěla májka. Pak se dělal oheň, pekly buřty a zpívalo při kytaře Václava Kočky. Účast asi 40 lidí. Počasí přálo, májka se uhlídala a nikdo ji neporazil.

 

Odstěhování

Pavel Šefl s manželkou a dětmi se musel odstěhovat z myslivny (č. 23). Žil tu od roku 2006, tj. 9 let. V říjnu ještě dělal výlov rybníčku „Pod Drtičem“, aby ho předal lesům a se všemi se rozloučil. Tím se odstěhovali další mladí.

 

Přistěhování

Do Chynína se nastěhovali po Jurákových (E7) chalupáři Koláčkovi z Komárova.

V chalupě E2 – dříve Šindelářovi – bydlí pan Tampa ze Spáleného Poříčí.

 


Stavební činnost

Od května do konce prázdnin opravovali čekárnu Krejčovi, Černých, J. Dvořák a V. Kočka. Dílo se povedlo a žlutobílá barva jako na kapličce se povedla.

U Königsmarků (E21) dodělali fasádu celého domu. Je to hezké.

Také se opravuje u Zemků, Karlíků a pan Zeman též předělával střechu.

 


Svatováclavská pouť

25. září pod stanem u kapličky bylo veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov  - poprvé v Chyníně – se starostou ing. Z. Tomáškem. Projednávalo se připojení obecní vody pro domy č. 20 a č. 34 a další záležitosti všech obcí. Svoz občanů ze všech obcí byl obecním autem.

 

Druhý den v 16 hod. začala mše k Svatováclavské pouti a druhému výročí rekonstrukce a znovuvysvěcení kapličky.Účast asi 60 návštěvníků. Večer hrála hudba, občerstvení ze Železného Újezda. Všem se to velmi líbilo.

 


Zpívání u stromku

U rozsvíceného vánočního stromu u kapličky se zpívaly koledy za doprovodu kytary Václava Kočky s kamarádem z Dožic, který vystupuje v divadle v Plzni. Protože pršelo, všichni si zapěli pod přístřeškem u Königsmarků. Na závěr dostal každý od paní Mirky krásně nazdobený vánoční perníček a pro zahřátí punč. Účastnilo se asi 33 lidí. Velmi pěkné.

 


Výročí

Paní Maruška Hodková – rozená Jirhánková – z č. 20 slavila 80. narozeniny

 


Závěr

Na Silvestra začal padat sníh. Nebylo ho moc – jen 2 cm – i to každý uvítal. O půlnoční ohňostroj se zasloužil opět Véna Königsmark. Byl nádherný, dohlednost daleká, bez mlhy. Přání všeho dobrého v roce 2016 si přálo asi 50 lidí.

 

 

Chynín, prosinec 2015
Zapsala  L. Dvořáková