Facebook

 


VALNÁ HROMADA MAS V ŽELEZNÉM ÚJEZDĚ

Ve čtvrtek 22.6.2012 se v Železném Újezdě uskutečnila valná hromada Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku.


Zde bylo mimo jiné zveřejněno i výsledné hodnocení projektů, které byly podány do května 2012 v rámci VIII. výzvy. Naše obec zde měla své "želízko v ohni" v podobě projektu "Teplo domova", jež podávala Mateřská škola v Čížkově. Díky úsilí paní ředitelky MŠ Věry Tomáškové získal projekt nejlepší hodnocení a překonal tak i žadatele, kteří mají s podáváním projektů dlouhodobé zkušenosti. Celkem bylo zaevidováno 10 Žádostí s požadavkem na dotace ve výši 2.602.591,-Kč.

V rámci projektu "Teplo domova" s dotací cca 422 000 Kč by se v MŠ v Čížkově mělo zrekonstruovat nevyhovující elektrické vytápění včetně dořešení zateplení (okna, dveře). V prvním patře školky by měla být zřízena toaleta, včetně sprchového koutu, který v budově zcela chybí nebo zakoupeny nová lehátka na spaní. Většina školkového vybavení a zařízení je původní ze 70. let a  nejlepší léta má za sebou.

Více o MAS sv. Jana z Nepomuku

Valná hromada MAS sv. Jana z Nepomuku v Železném Újezdě 22.6.2012
Ing. Jindřich Jindřich – předseda MAS
Ing. Michal Arnošt - manažer MAS a SPL
Starostka Mladého Smolivce Eva Kubová - předsedkyně výběrové komise
Martina Krumpholcová a Eva Beránková - ředitelka MŠ Vrčeň
Bývalý starosta Nepomuka Ing. Pavel Jiran - člen revizní komise
Valná hromada MAS sv. Jana z Nepomuku v Železném Újezdě 22.6.2012
Pavel Motejzík, DiS. - manažer komunikace a vnitřních záležitostí
Valná hromada MAS sv. Jana z Nepomuku v Železném Újezdě 22.6.2012
Valná hromada MAS sv. Jana z Nepomuku v Železném Újezdě 22.6.2012
Starosta Nepomuka Václav Kovář.
Valná hromada MAS sv. Jana z Nepomuku v Železném Újezdě 22.6.2012

MAS sv. Jana z Nepomuku se svým Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu Žádostí o dotaci, a tak společně s dalšími 47 MAS v České republice dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s využitím finančních prostředků Programu Leader.

MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich zprostředkovatelem pro žadatele z regionu. Strategický plán Leader je totiž naplňován prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí.

Co je to LEADER?

LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských oblastí v celé Evropě. Je reakcí na skutečnost, kdy veřejná správa nedokáže efektivně řešit individuální problémy zaostávajících venkovských oblastí a opírá se o zkušenost, že jedině místní společenství dobře znají své silné a slabé stránky a jsou nejlépe schopny řešit své vlastní problémy. Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické, a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na budování místního partnerství, plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. LEADER lze do češtiny jednoduše překládat jako „Propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku“.

Co je "místní akční skupina"?

Prostřednictvím LEADERu vznikají nové hodnoty vzájemné důvěry, schopnosti komunikovat a spolupracovat při řešení společných problémů, potřeb a zájmů v nejrůznějších oblastech místního hospodářství, veřejného a společenského života. Smyslem iniciativy LEADER je proto podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, tedy obcí, podnikatelů a spolků působících na venkově a to na základě principu zdola-nahoru. Tisíce venkovských obyvatel tak prostřednictvím místních akčních skupin dostávají možnost aktivně se podílet na rozvoji svého venkovského území. Hlavní odlišnost programu LEADER, oproti jiným dotačním programům, tkví v tom, že zodpovědnost za rozdělování dotací pro venkov a jejich správné a účelné čerpání je přesunuta z centra na region, tedy přímo na místní akční skupinu.

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 22.06.2012

Aktualizováno: 22.05.2019