Facebook

 


VODOVOD V PŘEŠÍNĚ

Obec Čížkov zveřejňuje informace ohledně záměru vybudování vodovodu v obci Přešín. Žádáme majitele nemovitostí, aby v případě zájmu o vodovodní přípojku předložily na Obecní úřad v Čížkově „Smlouvu o smlouvě budoucí o připojení k obecnímu vodovodu“.


POSLEDNÍ VÝZVA

Obec Čížkov vyzývá občany, kteří mají zájem o vodovodní přípojku v Přešíně, aby projevili svůj zájem nejpozději do 6. 5. 2019. Více ZDE.


UPOZORNĚNÍ

Obec Čížkov upozorňuje občany, že 18. 5. 2019 od 9 hod. bude v Přešíně probíhat projektování vodovodních přípojek. Žádame občany, aby umožnili vstup k nemovitostem a vyjádřili své představy o umístění přípojky. Více ZDE.

 


Vodovod Přešín

V současnosti probíhají geodetické práce potřebné pro projektovou dokumentaci, je nutné vytyčit původní cestu, po které má jít přivaděč od vodárny v Železném Újezdu. Po zaměření bylo zjištěno, že její část stojí na soukromém pozemku, obec toto bude řešit odkoupením. Žádostí o přípojku je v současnosti cca 40. Projekt bude dělat firma Ingvama, Bližanovy 85 za nabídkovou cenu 218 000 Kč - (cena zahrnuje UR+SP a inženýrskou činnost pro vydání společného povolení), nabídka prvně oslovené firmy byla o 200 000 vyšší. V letošním roce ovšem dotační titul na realizaci vodovodů vypsán MZe nebude, počítáme však s termínem v počátku r. 2020. Nutná je také změna v PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje). Podána je i žádost na dotaci na projektovou dokumentaci (možnost 50%), ale není provedena právě potřebná změna, která je povinnou přílohou žádosti.

Na obecním úřadě proběhne 30.4. schůzka s projektantem a dotačním poradcem, bude se řešit jednání ohledně změn v PRVKÚK a další. S výsledkem jednání budete seznámeni.

 


Smlouva o smlouvě budoucí o připojení k obecnímu vodovodu je ke stažení ZDE

nebo je k dispozici na Obecním úřadě v Čížkově popř. u p. Skřivánka, Přešín E20.
V případě dalších dotazů volejte tel. 371 597 107, 724 160 792

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2019

Z úřední desky bude sejmuto: 31.12.2019