Facebook

 


PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.

Vyvěšeno na úřední desku: 06.04.2016

Z úřední desky bude sejmuto: 31.12.2023