Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Přešíně (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zve srdečně všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 11.listopadu 2011 od 18:30 h v klubu Pod Maštýřem v Přešíně.


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 11.listopadu  2011 od 18,30. hodin v klubu Pod Maštýřem v Přešíně.

 Program jednání:

  1. Zahájení.
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
  3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
  4. Zpráva starosty.
  5. Nákup pozemku pod informační panel a vyhlídku v Čížkově.
  6. Rozpočtové změny na rok 2011.
  7. Setkání seniorů v kulturním zařízení v Železném Újezdu 19.11.2011.
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

   
Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.
Odjezd: Měrčín 17,35 , Liškov 17,45 , Čečovice 17,50 , Zahrádka 17,55 , Čížkov 18/,00 , Chynín 18,15 , Žel.Újezd 18,20

ing. Zdeněk Tomášek -  starosta
Miroslav Černý - místostarosta 

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 01.11.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.11.2011