Facebook

 


VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Ohlédnutí starosty obce Ing. Ladaslava Járy za obdobím posledních dvou měsíců v souvislosti s onemocněním Covid–19.


Vážení spoluobčané,

v tomto příspěvku se krátce ohlédnu za obdobím posledních dvou měsíců v souvislosti s onemocněním Covid -19. Jménem svým i zastupitelstva bych Vám rád poděkoval za ukázněné chování během tohoto nelehkého období, i když jste s mnohými nařízeními a doporučeními vlády či ministerstvech třeba nesouhlasili.

Jak jste si všimli na webových stránkách obce,  odstranili  jsme rubriku Koronavirus, neboť se domníváme, že se vracíme do „normálu“ a veškeré  informace jsou Vám sdělovány dostatečně v různých mediích. Když jsme na samém počátku začali umísťovat na stránky usnesení vlády či jiná doporučení, netušili jsme, že množství nám předávaných informací bude takové. Omlouváme se, pokud jste se ne vždy v námi zveřejněných odkazech orientovali.

Jak už bývá zvykem, v době nouze se lidé spojí a pomáhají si. Chtěl bych jmenovitě poděkovat zaměstnankyním MŠ Čížkov, Bc. Věře Tomáškové, p. Lucii Kalabzové, p. Štěpánce Linhartové a p. Aleně Česalové, manželům Skřivánkovým z Přešína, p. Berkovcové z Čížkova a p. Hodinové z Čečovic za šití roušek (více jak 2 500 ks !!!!!!) a všem, kdo dodávali materiál, roušky expedovali a jistě i opravovali léta odpočívající šicí stroje

Na obecních stránkách najdete i samostatný příspěvek MŠ Čížkov, kde nejenže pomáhali s výrobou zmiňovaných ochranných prostředků, ale sami se v době uzavření školky podíleli výraznou měrou na stavebních i jiných úpravách v celém areálu. Třešničkou na dortu by měla být přestavba zahrady a dalších venkovních prostor. Na tuto akci je podána žádost o dotaci na SFŽP. Ani ve školce zkrátka nezaháleli.

Vracíme se do „normálu“, ale vlastně nevíme, jak tento stav bude vypadat.O dopadech epidemie zatím lze jen polemizovat. Jisté je, že chybějící finanční prostředky se někde nalézt musí. Nevím, jestli jste zaznamenali schválení zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu do samosprávných rozpočtů. O přepracování požádal Senát. Schválení by znamenalo pro obce na příjmové stránce rozpočtu výraznou ponížení o cca 12 mld. Kč a s tím by bylo i spojeno zastavení či oddálení zamýšlených investic. Komunikace mezi Ministerstvem financí, Plzeňským krajem a sdruženími hájící zájmy obcí je přílohou tohoto příspěvku.

Jistě tuto dobu překleneme, možná i přehodnotíme svoje zájmy a hodnoty a pohled na spoustu věcí. Lze si jen přát, aby vlastnosti jako jsou slušnost, ukázněnost, ohleduplnost a snaha si pomáhat, které mezi námi platily v „časech Covidu“ byly přeneseny na období, která nás čeká.

Ing. Ladislav Jára
starosta obce Čížkov

Nespravedlivé důsledky kompenzačního bonusu na samosprávy

ZDE - 1. Dopis všem obcím v ČR

ZDE - 2. Odpověď MF

ZDE - 3. SMSČR

Publikováno: 25.05.2020

Aktualizováno: 26.05.2020