Facebook

 


OTEVŘENÍ STÁLÉ EXPOZICE CISTERCIÁCKÉHO KLAŠTERA

V sobotu 6.9.2014 byla v Nepomuku a Klášteře slavnostně otevřena stálá expozice zaniklého cisterciáckého kláštera.


Máme dobrou zprávu pro všechny milovníky místní historie, neboť konečně došlo k zahájení provozu muzejní i venkovní expozice věnované zaniklému cisterciáckému klášteru, který kdysi stál na počátku rozvoje a zkulturnění zdejší krajiny. S jeho působením jsou spjaty i nejstarší osudy našich obcí Čečovice, Liškov (Bezděkov), Měrčín a Zahrádka, které stejně jako na sto dalších okolních obcí spadaly do jeho majetku. O historii kláštera vám v budoucnu přineseme samostatný článek, ale již nyní můžete navštívit velice zdařilou expozici, jak v nepomuckém muzeu, tak přímo v obci Klášter.

Při sobotním slavnostním otevření krátce promluvil ředitel ZIP o.p.s. pan Mgr. Radek Široký, Ph.D. a poté pásku společně přestřihli starosta Nepomuka Václav Kovář a starosta Kláštera Josef Rota. V odpoledních hodinách pak členové ZIP o.p.s. pro zájemce dělali komentované prohlídky v obci Klášter.

Projekt zrealizoval Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP o.p.s.) v letech 2013-2014 na základě výsledků záchranného archeologického výzkumu při plynofikaci obce Klášter, provedeného v letech 2002-2003. Expozice byla spolufinancována z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) sv. Jana z Nepomuku.

Úvodní proslov ředitele Západočeského institutu pro ochranu a dokomentaci památek Mgr. Radka Širokého, Ph.D.
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Úvodní proslov ředitele Západočeského institutu pro ochranu a dokomentaci památek Mgr. Radka Širokého, Ph.D.
Starosta obce Klášter pan Josef Rota při otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Úvodní proslov ředitele Západočeského institutu pro ochranu a dokomentaci památek Mgr. Radka Širokého, Ph.D.
Pásku k nové expozici slavnostně přestřihli starosta Nepomuka Václav Kovář a starosta Kláštera Josef Rota.
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Mgr. Jakub Krček a manager Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku Michal Arnošt.
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Komentované prohlídky v Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Otevření stálé expozice zaniklého cisterciáckého kláštera v Nepomuku a Klášteře 6.9.2014
Mgr. Jakub Krček při komentované prohlídce v Klášteře 6.9.2014
Komentované prohlídky v Klášteře 6.9.2014
Komentované prohlídky v Klášteře 6.9.2014

Stálá expozice ZANIKLÝ CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER POMUK si klade za cíl prezentovat širší veřejnosti kulturní a historické hodnoty mimořádně pozoruhodné lokality Klášter u Nepomuku. Venkovní část představuje návštěvníkům architektonické pozůstatky významného středověkého opatství, které se dosud dochovaly v areálu obce pod Zelenou horou. Muzejní část expozice v Nepomuku je zaměřena na historii kláštera a prezentaci výsledků archeologického výzkumu lokality.

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 06.09.2014

Aktualizováno: 22.05.2019