Facebook

 


Krádeže a vandalismus na hřbitově v Čížkově

Obecní úřad v Čížkově žádá občany, aby pokud budou mít podezření nebo budou svědky uvedeného chování, tuto činnost nahlásili.


Obecní úřad v Čížkově, vzhledem k množícím se krádežím a také vandalismu na hřbitově v Čížkově, žádá občany, aby pokud budou mít podezření nebo budou svědky uvedeného chování, tuto činnost nahlásili.

Volejte přímo na obecní úřad v Čížkově nebo uvědomte Policii ČR. Ta je o tomto již informována a bude se situací zabývat.

Prostory a okolí hřbitova bude monitorováno kamerovým systémem.

Obecní úřad Čížkov – 371 597 107, 724 160 792

Policie Nepomuk – 735 784 545

 

Děkujeme za spolupráci

Aktuální do: 31.01.2022