Facebook

 


Chynín 2018

Kronika obce Chynín roku 2018. Zapsala L. Dvořáková.


Počasí

Leden byl teplý a deštivý. Vítr se střídal s ochlazením. Sněhu bylo málo, 20 cm. Od poloviny února začaly mrazy, až minus 19°C. Střídavé počasí bylo až do Velikonoc. Březnové Velikonoce byly mrazivé. Pak nastalo sucho, bylo málo deštivých srážek a studny v obci začaly vysychat. Lidé museli začít šetřit s vodou. I přes toto sucho se objevily houby, ale jen na krátkou dobu. Květnoví ledoví muži, Servác, Pankrác, Bonifác se nedostavili a proto byla veliká úroda ovoce. Letní teploty dosahovaly až k 40°C. I podzim byl teplý a suchý. Vánoční svátky byly bez sněhové nadílky.

 

Události v obci

Narození

13. 5. 2019 se narodila manželům Pavlovi a Veronice Krejčovým z č.p.10 dcera Eliška

Výročí

60 let Klára Salzmannová z č.p. 17
60 let Lenka Pikalová z č.p. 35
65 let Ladislav Wait z č. E15
70 let Václav Šefl z č.p. 3
70 let Ludmila Dvořáková z č.p. 21
70 let Růžena Knapová z č.p. 13
75 let Jan Salzmann z č.p. 17

Úmrtí

23.1. paní Růžena Slavíková z č.p. 7 ve věku nedožitých 91 let
23.3. paní Monika Šeflová z č.p. 3, po těžké nemoci, zanechala manžela Václava a dcery Adélku 11 let, a Alenku 7 let
24.6. paní Věra Nováková ve věku 94 let, maminka Marty Kočkové z č. E8 

Nově trvale přihlášeni

Zdeněk Pikal z č.p. 35
Helena Urbanová z č.p. 34
Jiří Větrovský z č.p. 34

 

Stavění májky a pálení čarodějnic

Dne 30. 4. se stavěla tradičně májka za velké účasti občanů i chalupářů. Večer se pak všichni sešli u ohně a při opékání vuřtů se debatovalo, povídalo i zpívalo.

Vodovodní řad

V dubnu se začal opravovat vodovodní řad, který byl postaven v 60tých letech a vedl z vodojemu do kasáren ve Voletíně. Nyní se pokládaly nové roury od nádrže kolem lesovny a budovaly se přípojky k domům.

Svatováclavská pouť

Dne 30.9. se u kapličky konala mše za velké účasti občanů, chalupářů i hostů. Den předtím se občané i chalupáři sešli k posezení při hudbě, zpěvu a občerstvení.

100 let republiky

Pokládání věnce k pomníku padlých v 1. světové válce se konalo ke 100.výročí vzniku Československé republiky a  ke 100. výročí ukončení 1.světové války (1914-1918). Věnce pokládali hasiči, projev pronesla Mgr. Pavla Kovaříková. Zazpívala se Československá hymna za doprovodu kytary Václava Kočky. Sešlo se hodně občanů i chalupářů. Oslava byla ukončena přípitkem sektu a přáním všeho dobrého do dalších let.

Sázení lip

Ke 100.výročí vzniku Československé republiky byly zasazeny lípy, jedna u rybníka od Nových Mitrovic, druhá při příjezdu z Radošic, třetí je vsazena u Křížku. Je přáním nás všech, aby tyto lípy i v dalších letech připomínaly den vzniku naší samostatné republiky.

Vánoční strom

I letos byl u kapličky postaven krásný smrk, ozdoben vánočními ozdobami a osvícen. Elektrické osvětlení bylo zapojeno i do kapličky. Zpívání koled se uskutečnilo na terase u Königsmarků za doprovodu kytary Václava Kočky. Všichni si zde popřáli krásné svátky vánoční i vše dobré do nového roku.

Vítání Nového roku 2019

O půlnoci se v podstatě všichni občané a chalupáři sešli na návsi, aby si popřáli hodně štěstí a zdraví. Půlnoční setkání bylo umocněno nádherným ohňostrojem, který sestavil Václav Königsmark.

Stavební činnost

Po celý rok probíhaly úpravy domů a zahrad. Manželé Vobroučkovi dostavují domek u lesa. Při příjezdu od Nových Mitrovic vyrůstá nová chalupa srubového typu.

Těžba dřeva

Na polesí Chynín bylo vytěženo 5000m3 dřeva.

Volby do zastupitelstva obcí

Dne 2.11.2018 byl zvolen starostou obce Čížkov pan ing. Ladislav Jára. Mgr. Pavla Kovaříková získala mandát zastupovat naší obec v zastupitelstvu obce Čížkov.

Volby prezidenta republiky  

Prezidentem České republiky byl zvolen ing. Miloš Zeman.

 

25. ledna 2019 zapsala Ludmila Dvořáková