Facebook

 


Chynín 2014

Kronika obce Chynín roku 2014. Zapsala B. Seidenglanzová.


Počasí

V lednu a v únoru bylo nezvyklé teplo, mlhy, skoro žádný sníh a také žádní lyžaři. Už v únoru kvetly sněženky, bledule i krokusy. V březnu byly velké zvraty v počasí – bylo mimořádné teplo – 21. 3. bylo až ke 20 st., ale 23. a 24. 3. napadlo 10 cm těžkého mokrého sněhu. V dubnu všechno kvetlo – i ovocné stromy – ale střídalo se teplo, ochlazení, bouřky, kroupy a dokonce i sněžení. Do poloviny května bylo chladno a hodně pršelo. Déšť se ale Chynínu vyhýbal celé léto, i když bouřky a déšť byly všude okolo. Bylo mimořádné sucho. Pršelo až v září, a proto i houby rostly až v září a říjnu. Celý podzim byl teplý a slunečný. Vánoce byly na blátě, něco málo sněhu se objevilo až poslední prosincový týden.


Kočkino

10. ledna se u Kočků poprvé promítaly filmy z festivalu „Jeden svět“. Prvního promítání se zúčastnilo 11 diváků a diskutovalo se až do půlnoci. Celkem se akcí u Kočků během roku uskutečnilo 9 a účastnilo se 93 návštěvníků. Od začátku roku 2015 se budou akce konat v knihovně v Železném Újezdě.


Mobilní knihovna

Ujala se jí paní Marta Kočková pro obce, které nemají vlastní knihovnu (Chynín, Merčín, Liškov, Zahrádka, Železný Újezd). Do jednotlivých obcí dováží jednou za měsíc knihy z regionální knihovny v Nepomuku. O prázdninách začala rekonstrukce bývalých prostor knihovny v Železném Újezdě a po dokončení oprav je knihovna otevřena pro čtenáře každé pondělí. Od nového roku je k dispozici i internet a budou se tam konat různé kulturní akce.


Setkání občanů v lesovně

13. února se v lesovně konalo setkání chynínských občanů se zastupiteli obce a panem starostou. Účast byla 22 občanů a 4 představitelé obce.

Bohatá diskuse se týkala

  • technické úpravy vodojemu pro Chynín (p. Pikal)
  • CHKO Brdy, Vojenský újezd Brdy (p. starosta)
  • úklid kolem vodojemu a seníku, údržba obecní cesty (p. Černý)

Kontejnery na odpad u kapličky

Pan starosta měl jednání s firmou, která odpad odváží. Kolem kontejnerů musí být prostor, protože auto k nim couvá.

Paní Kočková přednesla návrh úprav okolí kapličky a navrhla umístit kontejnery před hasičárnu.

Paní Salzmannová navrhla umístit ke kapličce před kontejnery pevnou zástěnu a zasadit k ní popínavé rostliny. Tento návrh se všem nejvíc zamlouval a také byl později realizován.

Brigáda na úklid kolem vodojemu (pí. Salzmannová)

Pan starosta nabídl služby obecní techniky

Další diskuse

  • úpravy okolí křížku před Chynínem (p. Krejčí)
  • informace o „Kočkině“ a mobilní knihovně (pí. Kočková)
  • možnosti lepšího připojení k internetu (dotaz paní Königsmarkové)

Události v obci

Předání lesních pozemků v Chyníně

13. března došlo k protokolárnímu i fyzickému předání lesních pozemků v prostoru bývalých kasáren obci Čížkov.

Výlov rybníka

29. března se za hojné účasti místních obyvatel lovil obecní rybník. Po rekonstrukci rybníka v roce 2010 byl kladen důraz na ochranu životního prostředí s ohledem na chráněné obojživelníky (čolek velký, čolek obecný, rosnička zelená). Na začátku letošního roku se zjistilo, že se rybník bude muset vypustit a slovit nasazené kapry a štiky. Důvodem bylo velké rozmnožení karase stříbřitého, který se přemnožil a jeho přítomnost je neslučitelná s přítomností chráněných obojživelníků. Rybník byl tedy vypuštěn, vyloven a ryby převezeny do jiné vodní nádrže. Po vyčištění a znovu napuštění se ryby do rybníka vrátily.

Májka a pálení čarodějnic

30. dubna se opět stavěla májka a pálily čarodějnice.

Brigáda na úklid na kraji lesa

Konala se 8. května dopoledne, velká účast – kolem 20 brigádníků - uklizen kraj lesa i rokle.

Brigáda u kapličky

20. července se konala brigáda u kapličky, vytvářela se stěna k zakrytí kontejnerů a sázely se popínavé rostliny.

Setkání u kapličky

V sobotu 27. září se při příležitosti prvního výročí opětovného vysvěcení kapličky konala slavnostní mše a poté všichni poseděli při příjemné hudbě do pozdních večerních hodin.

Čertovská nadílka

5. prosince opět chodil Mikuláš s čerty a andělem – i když se během roku odstěhovalo 5 dětí, Mikuláš se svojí družinou navštívil i další domácnosti.

Vánoční strom a koledy

29. listopadu se za hojné účasti místních stavěl a rozsvítil již po druhé vánoční strom a také kaplička. Zimní počasí se zahánělo grogem připraveným paní Königsmarkovou, která měla pro každého připravený ozdobený perníček. Za týden 7. prosince se opět všichni sešli, aby si zazpívali koledy za doprovodu pana V. Kočky (kytara) a pana J. Salzmanna (klávesy). Příjemné sousedské setkání bylo okořeněno výborným svařeným vínem z kuchyně paní Jany Krejčové.

Stavební činnost

Úpravy domů a zahrad probíhaly po celý rok u Königsmarků, Salzmannů, Černých, Zemků a také u Šeflů.


Volby v roce 2014

Volby se v letošním roce konaly dvakrát – do Evropského parlamentu a komunální. Čížkov má celkem 5 volebních okrsků, Chynín má společný okrsek (č.4) se Železným Újezdem.

Volby do Evropského parlamentu – 23. a 24. května 2014

Voleb se účastnilo 33 voličů, tj. 25,95%

Výsledky voleb ZDE.

Komunální volby – 10. a 11. října 2014

Výsledky komunálních voleb ZDE.


Výročí

V sobotu 28. června oslavil kulaté (60.!) narozeniny pan Josef Štork. Oslava se konala u něj na zahradě za pěkného počasí a za hojné účasti jeho rodiny a přátel.

V sobotu 22. února oslavili manželé Hodkovi společně s rodinou a přáteli diamantovou svatbu (60 let společného života) a 15. září se dožil pan Hodek 85 let.


Úmrtí

27. 2. 2014 zemřel po dlouhé nemoci nejstarší občan Chynína pan Václav Slavík ve věku nedožitých 92 let. Rodina a chynínští spoluobčané se s ním 5. 3. 2014 rozloučili v obřadní síni krematoria v Plzni.


Závěr

Na závěr roku se přes hustou mlhu a náledí sešli zase občané i chalupáři u kapličky, popřáli si všechno nejlepší do nového roku 2015. Všichni se těšili na ohňostroj – i letos ho připravil pan Václav Königsmark a opět se velmi líbil.

Chynín, prosinec 2014
Zapsala B. Seidenglanzová