Facebook

 


Chynín 2013

Kronika obce Chynín roku 2012. Zapsala B. Seidenglanzová

Počasí

Počasí bylo celý rok jako na houpačce a vymykalo se dlouhodobým zvyklostem. Začátkem ledna napadlo trochu sněhu a celý leden byl  mráz a sněhové přeháňky, na konci ledna přišla obleva. Ve druhé polovině února byly mrazy a spousty sněhu. Začátkem března ale slunce, velmi teplo a obleva. Pak se vrátila zima, sníh a mráz – sněženky a bledule vylezly  a hned znovu zapadaly. Velikonoce byly pod sněhem a pořád mrzlo, na Moravě dokonce byla sněhová kalamita. Na konci dubna několik slunečných a teplých dní, pak opět chladno a déšť. V druhé polovině května chladno a déšť a na přelomu května a června (hlavně od 2. června ) vytrvalý a vydatný déšť. V Čechách byly velké povodně a miliardové škody a oběti na životech. Červenec a srpen - sucho, vedra – překročení teplotních rekordů, varování před  nebezpečím požárů v celé České republice. V září střídavě slunce a teplo a chladno s deštěm a v říjnu  slunečno, velmi teplo, dokonce bouřka. V druhé polovině listopadu napadl sníh a později byl  i mráz, ale v prosinci teplo – celý prosinec nadnormální teploty, dokonce i teplotní rekordy za desítky let a Vánoce byly opět na blátě.

Houby

Houby začaly růst dlouho – v druhé polovině září jich bylo hodně, opět se konaly přímo nájezdy aut – na  parkovišti na kraji lesa jich bylo najednou i 16!

Lesní hospodářství

Lesy České republiky letos vytěžily v Chyníně 400 m3 dřeva.

Události v obci

 • 25. 2. u Salzmannů v kolně se našel uhynulý (špatně zastřelený) divočák
 • 16. 4. se lovil chynínský rybník Oborák, lovili myslivci mysliveckého sdružení Háj. Vylovili hlavně štiky  (asi 100 štik) a okouny, které přemístili do rybníka ve vsi. Do Oboráku chtějí nasadit kapry. Oborák je hodně zabahněný a zarostlý travou.
 • 30. 4. se tradičně u váhy stavěla májka a hořel velký táborák
 • V létě Pavel Krejčí a Jiří Dvořák  opravují kapličku – krásně  ji opravili, jsou zrestaurované obrazy, nové dveře a oltář
 • 27. září byla znovu vysvěcena krásně opravená kaplička, konala se bohoslužba, pak poděkoval pan starosta ing. Tomášek těm, kteří  pracovali na opravách – Pavel Krejčí, Jiří Dvořák, Jiří Černý a p. Novák ( pracovník Obecního úřadu v Čížkově). Po slavnostní mši a po projevu  pana starosty místní poseděli při harmonice v postaveném stanu vedle kapličky. Pan Jiří  Černý napočítal při oficiální části 112 lidí.
 • V říjnu byl opraven křížek v polích před obcí, úpravy okolí budou příští rok pokračovat
 • 5. 12. chodil opět v Chyníně Mikuláš – J. Dvořák a P. Šefl z lesovny s kamarády lesáky navštívili děti P. Kovaříkové, manželů Šeflových, Lvů, Šeflových z lesovny a pak také byli u Königsmarků
 • V prosinci se poprvé modře rozsvítil krásně ozdobený vánoční strom

Stavební činnost

 • Salzmannovi dokončují úpravu zahrady
 • Zemkovi kompletně přestavují chalupu
 • Krejčovi pokračují v přestavbě rodinného domu
 • Königsmarkovi pokračují ve stavebních úpravách i v úpravě zahrady

Výročí

 • 5. května oslavila paní Růžena Slavíková 85. narozeniny
 • V listopadu oslavil pan Jan Salzmann 70. narozeniny

Narození

 • 8. prosince se manželům Kateřině a Pavlovi Šeflovým z lesovny narodil syn Pavel

Úmrtí

 • 21. března zemřel ing. Jaroslav Novák, bylo mu 88 let, byl první chalupář v Chyníně, psal kroniku
 • 8. srpna zemřela PaedDr.. Milena Tublová – nedožitých 82 let (maminka paní L. Pikalové)

Závěr

Už podle dlouholeté tradice se o půlnoci 31. prosince sešli obyvatelé i chalupáři Chynína u kapličky, aby si popřáli jen to nejlepší do nového roku 2014. Pan Václav Königsmark opět odpálil ohňostroj – opět se velmi líbil všem přítomným.

 


Volby v roce 2013

Volby v roce 2013 byly dvoje – první přímá volby prezidenta republiky ČR a předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volba prezidenta republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 25. 10. a 26. 10. 2013 (Předčasné)

 

Chynín, prosinec 2013
Zapsala Božena Seidenglanzová